താൾ:Jyothsnika Vishavaidyam 1927.pdf/36

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൨൯
മണ്ഡലിചികിത്സാ

പിന്നെ പ്പുൺവളരാനുള്ള പ്രയോഗം ചെയ്തുകൊള്ളുക
എന്നാൽ കല ചൊറിഞ്ഞിട്ടു പൊട്ടുകില്ലൊരുനാളുമേ
പുരാണനാളികേരംജ്യം നാനാഴിയതു കാച്ചുവാൻ
ദുൎവ്വാരസം നാൽമടങ്ങു കല്ക്കംമധുകമേവ ച. ൯൪
കാച്ചിപ്പാകത്തിൽ വാങ്ങീട്ടു ധാര ചെയ് വൂ വ്രണേ പുന:
വൎത്തിയുംകൂടെയിട്ടെച്ചാൽ മണ്ഡലിപ്പുണ്ണുപോംദ്രുതം ൯൫
ബ്രഹ്മിയും ദൂൎവ്വയും കൂടെപ്പിഴിഞ്ഞുള്ളൊരു നീരതിൽ
പഴതായുള്ള തേങ്ങാനൈ കാച്ചൂകല്ക്കസ്യ മഞ്ഞളും.
നാല്പാമരത്തോൽ മധുകം വ്യോഷവും മലയോൽഭവം
തെച്ചിവേരുമതൊപ്പിച്ചു കൂട്ടി കാച്ചിയരിച്ചത് ൯൭
തുളിച്ചു കൊൾവൂ പുണ്ണിങ്കൽ ധാരയും വിഷനാശനം
തൽകല്ക്കം പരിമട്ടിച്ചു പുരട്ടിക്കൊൾകയും ഗുണം ൯൮
ഞട്ടാഞ്ഞടുങ്ങയും ദുൎവ്വാ ചെറുതാം കടലാടിയും
മുരുക്കിൻ പത്രവും പച്ചമഞ്ഞളും കൊണ്ടിടിച്ചുടൻ ൯൯
പിഴിഞ്ഞുണ്ടായതോയത്തിൽ തേങ്ങാനൈപാകമാചരേൽ
കല്ക്കത്തിന്നു വയമ്പേകനായകം മരമഞ്ഞളും. ൧൦൦
ചെറ്റിവേർ പാടതൻമൂലമുറിതൂക്കി കടുത്രയം
മഞ്ജിഷ്ഠാ ചന്ദനം ശ്യാമാ സമാംശം ചേൎത്തുകൊണ്ടിവ.
ന്തെടുത്തു വ്രണേ ധാര ചെയ് വൂ ക്ഷ്വേളക്ഷതം കെടും
ഏകനായകവേർമേൽ ത്തോൽ കഷായം വെച്ചെടുത്തതിൽ
നാലൊന്നു നെയ്യും ചേൎത്തിട്ടു ശനൈൎമ്മന്ദാഗ്നിനാ പചേൽ
കഷായനീരോടൊപ്പിച്ചു കറുകയ്ക്കുള്ള നീരതും ൧൦൩
ജാതീപത്രരസം പാതി പാതി നാരങ്ങാനീരതും
ചേൎത്തുകൊള്ളുക കല്ക്കത്തിന്നത്ര പൂൎവ്വോക്തമൂലവും. ൧൦൪
കാച്ചി വാങ്ങിപ്പുരട്ടിക്കൊൾകാശു തീരും വിഷവ്രണം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jyothsnika_Vishavaidyam_1927.pdf/36&oldid=149666" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്