താൾ:Jyothsnika Vishavaidyam 1927.pdf/24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൧൭
ചികിത്സാക്രമം


ചികിത്സാരംഭം


ശ്രീഗുരോശ്ചരണാംഭോജം പ്രണമ്യ വിധവൽ സുധീഃ
ശ്രുത്വാഥ തന്മുഖാന്മന്ത്രം വൎണ്ണലക്ഷം ജപേൽ ക്രമാൽ
ദിവ്യൌഷധാനി നിശ്ചിത്യ നിശ്ചലാത്മാ ഹ്യകണ്ഠിതഃ
വിഷപ്രതിക്രിയാം കര്യാൽ സ ച മന്ത്രൌഷധാദിഭിഃ
വിഷം നശിക്കും മന്ത്രം കൊണ്ടൊടുങ്ങും ദുരിതങ്ങളും
ഭൂതഗ്രഹാദിപീഡാ ച മറ്റുള്ളാപൽഗണങ്ങളും
അപമൃത്യു ജരാവ്യാധി രിപുദോഷാദിയൊക്കെയും
ശമിച്ചു പോകും വേഗേന സുഖാരോഗ്യാദിയും വരും
സിദ്ധൌഷധങ്ങളെക്കൊണ്ടും സിദ്ധിക്കും ക്ഷ്വേളശാന്തിയേ
വൃദ്ധി ബുദ്ധിക്കുമുണ്ടാകും ശുദ്ധി ദേഹത്തിനും വരും
ക്രുദ്ധിച്ച ദോഷത്രയവുമടങ്ങും പൂൎവ്വവൽ ദ്രുതം
അനാമയത്വവും നിത്യം ഭവേദൌഷധസേവയാ.
പാമ്പിനാൽ കടിപെട്ടാലങ്ങുടനേ വേണ്ടതൊക്കെയും
ചൊല്ലുന്നു ഗുപ്തമെന്നാലുമുപകാരാൎത്ഥമായിഹ.
കടിച്ച പാമ്പിനെത്താനും പിടിപെട്ടു കടിയ്ക്കണം
ലഭിച്ചില്ലെന്നു വന്നീടിൽ കോലു താൻ കല്ലു താൻ ദ്രുതം
എടുത്തു കൊണ്ടു പാമ്പെന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടു കടിയ്ക്കണം
ശ്രോത്രദ്വന്ദ്വമലം ധൃത്വാ ഹസ്തേ കൃത്വാ പുനഃപുനഃ
ആസ്യാംമ്പുനി വിമർദ്ദിച്ചു പിരട്ടു കടിവായതിൽ
ഉന്മുകംകൊണ്ടു ചുട്ടാലും വേണ്ടതില്ല വൃണങ്ങളെ ൧൦
ലോഹാദികൾ തപിപ്പിച്ചു പുണ്ണിൽ വച്ചീടിലും തഥാ
കൊത്തിക്കൊണ്ടവിടം ചാട്ടിക്കളഞ്ഞീടുകിലും ഗുണം
പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും വെള്ളം തോരാതെ കണ്ടുടൻ
ധാര ചെയ്തീടിലും കൊള്ളാം ചോര കൊത്തി ത്യജിക്കലാം
Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jyothsnika_Vishavaidyam_1927.pdf/24&oldid=149771" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്