താൾ:Janakee parinayam 1900.pdf/92

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൮൪ ജാനകീപരിണയം

                  ന്നെയല്ലെ ജനകനെ കണ്ടത. (സ്വകാര്യമായിട്ട്) [പ്രകാ
                  ശം] മഹാരാജാവെ!തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അല്പം നേരം ക്ഷ
                  മിക്കണെ.
               ശതാനന്ദൻ- ഭഗവൻ!കൌശികമഹർഷേ!
               രാവണൻ- (സ്വകാര്യമായിട്ട്)(കോപത്തോടുകൂടി)
                  സുന്ദന്റെസൂ നുപഥികൌശികനെക്ഷണേന       
                  കൊന്നോരുനേരമിഹകൌശികനെന്നനാമം
                   നന്നായവൻവടിവുപൂണ്ടൊരിവങ്കലാശു
                   വന്നാശ്രയിച്ചുദൃഢമെന്നുനിനച്ചിടുന്നേൻ             (17)
                   സാരണൻ- (സ്വകാര്യമായിട്ട്) ജാനകീവിവഹത്തിന്ന്.
                   ശതാനന്ദൻ-
                   ഗുരുതരമാംതപസ്സഹഹചെയ്തുനിജാത്മജവാഞ്ഛയാവയ-
                   സ്സറുപതിനായിരംദശരഥന്നുകഴിഞ്ഞളവീശ്വരേച്ഛയാൽ
                   വരഗുണയുക്തരായ്ജഗതിനാലുതനൂജർവിഭണ്ഡകാത്മജൻ
                   ചരുമഹസാജനിച്ചതുമഹാകുതുകത്തെവളർത്തിഞങ്ങളിൽ           (18)
                   വിദ്ദ്യുജ്ജിഹ്വൻ- (ആത്മഗതം)ഇവൻ അഹല്യാപുത്രനല്ലെ.
                         സുന്ദാത്മജൻരാമനെമാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ
                         കൊന്നീടിനാനെന്നതുകേട്ടിവന്ന്
                         ഇന്നല്ലലുണ്ടായ് വരുമത്രരാമൻ
                         തന്നുത്ഭവേകൗതുകമെത്രയിണ്ടൊ               (19)
                    (പ്രകാശം)നിങ്ങൾക്കുമാത്രമല്ല സന്തോഷം,എല്ലാജനങ്ങ
                    ൾക്കും സന്തോഷംതന്നെ
                    രാവണൻ- (സ്വകാര്യമായിട്ട്)സാരണ!ജാനകീവിവാഹമെ
                        ന്ന അമൃതുപോലുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ നീ കേൾപ്പിക്കുന്നു.എ
                        ന്റെ ഹൃദയം വിശ്വാമിത്രന്റെയും കൂടെപോരുന്നവരുടേ
                        യും വരവിനെ തടുപ്പാൻ താടകയാൽ കഴിയുമൊ ഇല്ലയൊ
                        എന്നു വിചാരിച്ച് ചഞ്ചലമായിരിക്കുന്നു.(ആലോചിച്ച്)
                              അല്പായുസ്സാം മനുഷ്യപ്പരീഷയെവെറുതെ
                                 നീയെതിർക്കേണ്ടവത്സ!
                              കെല്പുണ്ടെന്നാകിലൂക്കുള്ളമരരൊടമർചെ

യ്യെന്നുമുന്നംസുരർഷി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Janakee_parinayam_1900.pdf/92&oldid=161381" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്