താൾ:Janakee parinayam 1900.pdf/90

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൮൨ ജാനകീപരിണയം

                  ജനകൻ-ജീമൂതക!അറിയിപ്പാനുള്ളതറിയിക്കു.
                 പ്രതീഹാരി-രാമലക്ഷ്മണന്മാരോടുകൂടി വിശിഷ്ടനായ വിശ്വാ
                    മിത്രമഹർഷി ദ്വാരദേശത്തിലെഴുന്നെള്ളിയിരിക്കുന്നു.
                  ജനകൻ-(സന്തോഷത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി)സ്വാമി
                     ൻ ശതാനന്തമഹർഷേ!ത്രിശംകുലോകത്തിന്റെ നൂതനസൃ
                     ഷ്ടികർത്താവായും, പൂജ്യനായുമിരിക്കുന്ന വിശ്വാമിത്രമഹർഷി
                     യെ അങ്ങുന്ന് തന്നെ അർഘ്യാജികളാൽ പൂജിച്ച് രഘുകു
                     മാരന്മാരോടുകൂടി ഇപ്പോൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
                  ശതാനന്ദൻ- അങ്ങിനെ തന്നെ.(എന്ന് പോയി(
                  ജനകൻ- ഇന്നെന്തുചെയ് വതുമിതെങ്ങിനെയരാഘവന്മാ-
                         രൊന്നിച്ചുഗാഥിതനയൻഭവനേവരുമ്പോൾ
                         ഒന്നെന്റെചിത്തമിളകുന്നിതുതണ്ടിവ്‍മത്സ്യം
                         ചെന്നങ്ങുമുട്ടിയസരോരുഹമെന്നപോലെ        (12)
                  ( അനന്തരം ശതാനന്ദനും,രാമലക്ഷ്മണവിശ്വാമിത്രവേ
                  ഷധാരികളായ രാവണസാരണവിദ്യുജ്ജിഹ്വന്മാരുംപ്രവേശിക്കുന്നു)
                  (ശതാനന്ദൻ,വിശ്വമിത്രാദികളാണെന്ന്, വിദ്ദ്യുജ്ജി
                  ഹ്വാദികളെ ജനകരാജാവിന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു)
                  ജനകൻ- (ആസനത്തിൽനിന്ന് എഴുനീറ്റ്) ഭഗവൻ!വി
                       ദേഹകുലത്തിൽ ജനിച്ച സീരദ്ധ്വജനായ ഞാൻ നമസ്ക
                       രിക്കുന്നു.
                  വിദ്ദ്യുജ്ജിഹ്വൻ- ജനകമഹാരാജാവായ അങ്ങേക്ക് ക്ഷേമം
                         ഭവിക്കട്ടെ.
                  സാരണൻ- (രാവണനോട്) (സ്വകാര്യമായിട്ട്)
                          സ്വാമിന്നീഭൂമിപാലന്നു
                          ക്ഷേമംതാനേവരില്ലെയോ
                          ഭൂമിപുത്രിയെനീവേട്ടു
                          ജാമാതാവായ്ഭവിക്കുമെ              (13)
                 രാവണൻ- (സന്തോഷത്തോടുകൂടി) അതങ്ങിനെ തന്നെ.
                     (വിദ്ദ്യുജ്ജിഹ്വൻ ജനകനെ വന്ദിപ്പാനായി രാവണനോട്
                      പിരിയംകൊണട് സംജ്ഞ കാണിക്കുന്നു)

രാവണൻ- (സ്വകാര്യമായിട്ട്) (സാരണനോട്)


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Janakee_parinayam_1900.pdf/90&oldid=161379" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്