താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/384

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

അശ്വമേധം 378 <poem>

        മന്ദംവിന്യതിയോടുചെന്നുവാതുക്കൽ
        നിന്നങ്ങകത്തേയ്ക്കു നോക്കുംദശാന്തരേ
        ശർവ്വപ്രഭാവംകലർന്നുള്ളമസ്ക്കരീ
        സർവ്വപ്രബോധംഭരിയ്ക്കുന്നസൌഭ്രരി
        മസ്തകേചെഞ്ചിടാഭാരവുംമദ്ധ്യത്തി
        ലൊത്തകൃഷ്ണാജീനവസ്ത്രവുംപൂണ്ടവൻ
        ഭദ്രാർത്ഥമാലിപ്തഭസ്മശാലീമഹാ
        രുദ്രാക്ഷദീപ്താക്ഷമാലാകലാപവാൻ
        കക്ഷസ്ഥദ്വയംയോഗദണ്ഡദ്വയേ
        നിക്ഷിപ്തമാക്കിപ്രതപ്തതേജോയുതം
        പുത്തനായുള്ളപുലിത്തോൽവിരിച്ചതിൽ 
        സുസ്ഥനായുഗൃജൂസ്സാമവേദങ്ങളെ
        മന്ദഹിനംപ്രഥക്കായിട്ടുശിഷ്യരെ
        മന്ദമദ്ധ്യാപനംചെയ്യിച്ചുമാദരാൽ
        തമ്പാർശ്വഭാഗേവസിയ്ക്കുംപലപല
        വമ്പാർന്നുകാണുംമഹർഷിമാരെക്കോണ്ടു
        വേദാന്തമുഖ്യങ്ങളായശാസ്ത്രങ്ങളെ
        മോദാന്ധനായിപ്പഠിപ്പിച്ചുമങ്ങിനെ
        മുത്തുമാലയ്ക്കുലള്ളനായകക്കല്ലുപോ
        ലൊത്തുശോഭിയ്ക്കുന്നവസ്ഥയെക്കാൺകയാൽ
        ഭക്തിയോടുംവീണുവന്ദിച്ചുഫൽഗുനൻ
        ഹസ്തയുഗ്മംക്രുപ്പിനിന്നുണർത്തീടിനാൻ
        വിദ്വന്മഹായോഗിമൌലെമഹൊനിധെ
        വിദ്ധ്വംസ്തമായംവിമോഹശുദ്ധാകൃതെ
        നിർദ്വന്ദബുദ്ധേനിരസ്തരാഗദ്വേഷ
        സദ്യന്ദസന്തോഷഹേതോകൃപാവാസ
        ബദ്ധാദരംഭവദ്ദർശനംകൊണ്ടുള്ള
        സ്വത്തായപുണ്യംലഭിച്ചവൻഞാനിഹാ
         ഭദ്രാകൃതെപാർത്ഥനാമർജ്ജൂനൻധർമ്മ
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/384&oldid=161245" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്