താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/270

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

അശ്വമേധം 264 ങ്ങുള്ളവണ്ണമെകാണിച്ചീടുന്നുകംസാരതെ അവരോടിഹസംഗംചെയ്യുന്നതില്ലെമോഹാ ലവരാണസന്മന്ത്രാന്വിതരാംരാജാക്കന്മാർ തർക്കമില്ലിനിയ്ക്കേതുനെന്നുരച്ചവൻനല്ല കർക്കശങ്ങളാംനാലുബാണങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ വൈകുണ്ഠവാഹങ്ങളെത്താഡിച്ചാനവകൊണ്ടു വൈകാതെദിവ്യങ്ങളാംനാലുസൈഡവങ്ങളും നിർഭിർണ്ണഗാത്രങ്ങളായ്പന്നകാരണമുള്ളി ലുല്പന്നമാകുംഭയംകൊണ്ടങ്ങുനിന്നീടാതെ ജാതസംഭ്രമംതങ്ങൾക്കൊത്തപോലോടിപ്പോയി സൂതചോദനത്തേയുംലംഘിച്ചുദൂരത്തായീ കൊണ്ടൽവർണ്ണക്കാണാഞ്ഞനപ്പോഴേനൃപോത്തമൻ കുണ്ഠബുദ്ധിയായവനുച്ചത്തിൽചൊല്ലീടിനാൽ യുദ്ധത്തിനാട്ടഗ്രെവന്നുനിന്നൊരുകൃഷ്ണ നിത്തവ്വിലെങ്ങോട്ടുപോയത്രകാണ്മാനില്ലെല്ലൊ പുഷ്ക്കരേക്ഷണൻമറഞ്ഞീടുവാൻനിമിത്തമെ ന്തുൾക്കരുന്നിങ്കൽപാർത്തിട്ടൊന്നുമെകാണുന്നില്ലാ ദുഷ് ക്കൃതംമദീയന്മാർക്കള്ളതായിരിയ്ക്കുമോ തക്കമുണ്ടോർത്താലിനിയ്ക്കുള്ളതൊവിചിത്രംമെ നമ്മുടെരാജ്യത്തിങ്കൽഭദ്രഹീനനാംശൂദ്രൻ ബ്രഹ്മവാദിതൻധർമ്മപത്നിയെഗ്ഗമിച്ചിതൊ കന്യകാധനംഹരിച്ചിട്ടുദുഷ്ടനാംപിതാ കന്ന്യകാദാനംചെയ്തൊകഷ്ടംതദ്ധനത്താലെ വല്ലദുർയ്യേധസ്സാകുംതാതൻതൻഗ്രത്തിങ്ക ലല്ലലെന്നിയെതിരണ്ടുള്ളപെണകിടാവിനെ വൈവാഹകർമ്മംകഴിപ്പച്ചയയ്ക്കാതെമഹാ വൈവശ്യമേറുംവണ്ണംവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയൊ ദുശ്ചരിത്രന്മാരെന്റെഭൃത്യന്മാപുത്രനാ

മശ് ഛനന്തരംവന്നശേഷംതദ്ധനങ്ങളെ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/270&oldid=161125" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്