താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/247

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

കിളിപ്പാട്ട് 241

ധാർത്തരാശത്രൻറെറസഭാമദ്ധൃത്തിൽവെച്ച്മുന്ന മാർത്താരക്ഷണംചെയ്യുമായതേക്ഷണൻകൃഷ്ണൻ ഏകനെൻമദ്ധേൃചെപ്പാനക്ഷയംവരംബര മേകിനാനേവംമമലജ്ജയെകാത്തിടിനാൻ പരമാനസേമ്മസമരനാംമൂലംരമാ വരനെൽഭ്രാതാപീതാംബരനക്ഷണംതന്നെ കരിഗാമിനിനിന്നെക്കബളിച്ചമ്പോടിനി യ്ക്കരികെവന്നിട്ടുടൻപലരുംകാണ്കതന്നെ വളരേരമ്യങ്ങളാംവസനങ്ങളെത്തന്നു കളവല്ലേവമുള്ളുകരുതീടുകധർമ്മം തൻഭർത്താവായുള്ളോരീകൃഷ്ണനെമുന്നംമനോ ഡംഭത്താൽവീണാമുനിയ്ക്കായിനീകൊടുത്തില്ലേ ബുദ്ധിമാനെന്നാകിലുംതാപസോത്തമൻനാനാ സിദ്ധിമൂലമാംകൊണ്ടൽ പെട്ടന്നുകൊണ്ടങ്ങുപോയിടാതെപേരുത്താരു പൊട്ടുത്തംചെയ്തീടിനാനേവനീവർണ്ണചെയ്യും ശങ്കയെന്നിയെതിരിച്ചങ്ങിനെതെരിയ്ക്കെന്നു നിങ്കരത്തിങ്കൽനിന്നുള്ളതിൽക്കളുംഗുണം നിങ്കൽനിന്നെന്തീമുനിയ്ക്കുള്ളതെന്ദുണ്ടായഹോ എന്മനസ്സിങ്കൽപൂശ്ചംതോന്നിയില്ലെന്നില്ലതി ലിമ്മുനിപ്രവൃത്തിയിൽപെണ്മണിപ്രകാശമേ ശുദ്ധിയേറീടുംബ്രപ്മജാതികൾക്കെല്ലാമേവം ബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതുപിന്നെയാണെന്നേവേണ്ടു പാരിജാതമാംസുരാലങ്കാരംഹരിച്ചുനി പാരിലാരാനുംമഹാപാപമാചരിയ്ക്കാമോ ദേവബ്രാപ്മണഗുതദ്രവ്യമാഹരിയ്ക്കുമോ ല്ലിവർണ്ണംമഹാമൂഢന്മാരൊഴിഞ്ഞാരുംശുഭേ

മന്നിലിങ്ങിനെയുള്ളരംഗനേനാണംതെല്ലും


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/247&oldid=161102" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്