താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/122

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

116 അശ്വമേധം
മുതിരുംമദംകൊണ്ടുകുതറിച്ചാടിമണ്ടും കുതിരക്കൂട്ടങ്ങളുംരുധിരപ്ളൂതങ്ങളായ് തണ്ടലെല്ലൊടിഞ്ഞിട്ടുംതല്ലുകൊണ്ടുയർന്നീടു മിണ്ടലേന്തീടുന്നുടലൊക്കവെപൊടിഞ്ഞിട്ടും മിക്കതുംപൊടിഞ്ഞുപോയെങ്കിലുംകോപംനിൽക്കാ ഞ്ഞുൾക്കരുത്തോറുംഭീമൻപാഞ്ഞുപാഞ്ഞടിയ്ക്കുന്നു മണ്ടുമൂക്കേറുംമരുൽസൂനുവിൻജാനൂരുക്കൾ കൊണ്ടുവർദ്ധിയ്ക്കുംകൊടുങ്കാറ്റുചെന്നടിയ്ക്കയാൽ സ്യന്ദനങ്ങളുംഹയേഭങ്ങളുംകാലാൾകളും ചെന്നണഞ്ഞല്ലോപറന്നംബരത്തിങ്കൽക്ഷണം വട്ടത്തിൽഭ്രമിച്ചുതൂലങ്ങൾപോലുടൻധരാ പൃഷ്ഠത്തിൽപരിച്ചുചൂർണ്ണങ്ങളായെന്നേവേണ്ടു ക്ഷത്രിയാത്മജന്മാരാംനൽഭടൻമാരുംതഥാ ഹസ്തിസാദികളശ്വസാദികളായുള്ളോരും വസ്രങ്ങളോടെസർവഭൂഷണങ്ങളുംപോയി വക്ത്രങ്ങൾശുഷ്കിച്ചിട്ടുരക്തവുംഛർദിച്ചഹോ മസ്തകംകീഴ്പെട്ടായുംമുക്തകേശന്മാരായു മസ്തപുണ്യന്മാരായമർത്ത്യന്മാർകണക്കിനെ അംബരത്തിങ്കൽനിന്നിട്ടാലംബഹീനന്മാരാ യമ്മഹീതലെവീണുവിസ്മയംവിശാംപതേ ഹരിമാഹാത്മ്യംകേൾക്കാതൊരുവിശ്വംപോലുടൻ പരിപീഡിതമായിട്ടവശേഷിച്ചസൈന്ന്യം ഭ്രമസംയുക്തംമഹാഭയമുൾക്കൊണ്ടുമണ്ടീ ശമമെന്നിയേപലദിശിജീവിപ്പാൻവേണ്ടി കുന്നുപോലായീകുണപങ്ങൾവീണൊന്നായതിൽ നിന്നുചാടീടുംകടുംചോലയാംചോരപ്പുഴ ഒഴുകീഭയങ്കരംപൊടിപോക്കാനായതിൽ മുഴുകീയുടൽപുറംകഴുകീവസുന്ധരാ

പ്രഹരിച്ചേവംഭീമൻനൃഹരിശ്രേഷ്ഠോപമൻ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/122&oldid=161069" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്