താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/107

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

101 കിളിപ്പാട്ട്
സ്സൊന്നിതാണാർജ്ജിക്കുവാനുളള തെന്നോതേണമോ വിദ്വത്വമേറുംമഹത്തുക്കളീമഹാധർമ്മം വ്യത്യസ്തമായിപ്പറഞ്ഞീടുന്നുചൊല്ലീടുവൻ നിർല്ലജ്ജംനാനാമുഖാലോകനംചെയ്തുംകൊണ്ടു ചൊല്ലൊക്കുംസ്വഭാവാദിശോഭയെക്കാട്ടിക്കാട്ടി മരുവുംസുപ്രൌഢയാംപരസേനയെപ്രാപി ച്ചുരുമർദ്ദനംചെയ്യുന്നൊരുവീരന്മാരവർ സുസ്ഥിരപ്രകീർത്തിമാന്മാരാകുമെന്നാണല്ലൊ പൃത്ഥ്വിയിൽപ്രസിദ്ധിയെന്നോർത്തറിഞ്ഞീടേണമേ മൃഷയായുളള വാക്കല്ലിതുകേൾക്കേണംതവ സ് നുഷയാണിക്കാണുന്നപൃതനാവിലാസിനി ശിതബാണൌഘനഖശിഖരങ്ങളാലുരഃ ക്ഷതമാചരിയ്ക്കുവാൻചിതമാംഭാവത്തോടും മന്നിരീക്ഷണംചെയ്തീടുന്നുപാർത്തീലേഭവാ നിന്നിവൾക്കുളളമുഖമെന്മുഖത്തിലുമായി ശ്വശുരൻഭവാലിടയ്ക്കണയുന്നതുകണ്ടാൽ സ്വശുഭാരംഭംവെടിഞ്ഞിവൾപിന്തിരിഞ്ഞോടും കില്ലതിന്നുണ്ടൊപിന്നെത്തെല്ലുമേപതാകോദ്യൽ പല്ലവാവൃതംമുഖംകാട്ടുകില്ലെന്നാകയാൽ ഒന്നുചെയ്യേണംഭവാനങ്ങുമാറേണംഞങ്ങ ളിന്നുനിശ്ശങ്കംസമാഘാതസങ്കേതസ്ഥലേ തങ്ങളിൽകാമത്തിന്നുതക്കമാറടുത്തുളള സംഗമംകഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞീടുന്നകാലംവരെ സ്വസ്ഥനായമർന്നിരുന്നീടേണമല്പംനേര" മിത്ഥമാത്മജൻചൊല്ലുംമുഗ്ദ്ധമാംവാക്യംകേട്ടു സന്തോഷമന്ദസ്മിതംചെയ്തതിന്നൊക്കുവണ്ണം കുന്തീനന്ദനനായഭീമനുംചൊല്ലീടിനാൻ "പ്രഥമംനീതാനയിസുതവിദ്രുതമിന്നീ

വിധയാംസേനാവിലാസിനിയെഗ്ഗമിച്ചാലും


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/107&oldid=161053" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്