താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/104

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

98 അശ്വമേധം
ശംഖവുംവിളിപ്പിച്ചുസത്വരംമഹാവാദ്യ സംഘമെപ്പേരുംഘോഷംകൂട്ടുമാറടിപ്പിച്ചു നിർഗ്ഗമിച്ചനന്തരംസിംഹഗർജ്ജനങ്ങളു മർഗ്ഗളംവെടിഞ്ഞുള്ളശിഞ്ജിനീനാദങ്ങളും കംഭിതേർതുരംഗമസ്തോമനിർഘോഷങ്ങളും ജൃംഭിതങ്ങളായ്മുഴങ്ങീടുമ്പോളൂഴിശ്വരൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽച്ചെന്നുമുന്നമേനോക്കുന്നേരം സ്വസ്ഥനായ്നിന്നീടുന്നഭീമസേനനെക്കണ്ടു മസ്തകംകുലുക്കീട്ടുഭീമനിദ്ദേഹംകൊള്ളാ മുത്തമൻമഹാനെന്നുകല്പിച്ചാനന്തരം ഹസ്തയുഗ്മത്തിൽചാപ‌ശസ്രൂങ്ങളോടുംകൂടി യുദ്ധഭൂതലെനില്ക്കുംകർണ്ണപുത്രനെക്കണ്ടു ഹൃഷ്ടനായോർത്തീടിനാൻധന്ന്യനീക്കുമാരകൻ വിഷ്ടപംജയിക്കുന്നവീര്യവാനൌദാര്യവാൻ തുഷ്ടിവർദ്ധനൻമൃധപ്രാപ്തനാമെന്നെത്തന്നെ ദൃഷ്ടികൊണ്ടേറ്റംസൂഷിച്ചുണ്ടുതാനോകീടിന്നു ള്ളർഭകൻകണക്കിനെന്നില്ക്കുന്നുനിരാകുലൻ മൃത്യുഭീതിയെത്തേടുന്നില്ലിവൻപ്രപഞ്ചത്തെ മിഥ്യയെന്നോർത്തീടുന്നയോഗിപോലെന്നേവേണ്ടു മുന്നമേകാണേണ്ടതിബ്ബാലദോർബ്ബലംനൂന മെന്നസങ്കല്പത്തോടുംതന്നുടെഭടന്മാരെ നില്ക്കിലൊരിക്കില്ലാനിങ്ങൾനേർത്തുടൻതീർത്തീടുവീ നിക്കീശോരന്റെഗർവംസർവമെന്നയയ്ക്കയാൽ എണ്ണമെന്നിയെപുറപ്പെട്ടശൂരന്മാർചെന്നു കർപുത്രനെച്ചുഴന്നീടിനാർമടിക്കാതെ ധിക്കരിച്ചേറ്റംഹസിച്ചീടിനാർമദംപൂണ്ടു ദിക്കരിശ്രേഷ്ഠന്മാർപോലെത്രയുംപുളടച്ചവർ

ചിത്രങ്ങളാകുംകുലച്ചുള്ളകോദണ്ഡങ്ങളി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/104&oldid=161050" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്