താൾ:Girija Kalyanam 1925.pdf/15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


                          Xii

ത്തിൽ വേന്താന്തദേശിക ഒരു അദ്വൈക്കുംനടന്നതായ ത്രേ എെതിഹ്യം വേതാന്തദേശികൾ ഉദ്ദണ്ഡനെ അപേക്ഷിച്ച പ്രാക്തനനായിരുന്നു എന്നുപറയേണ്ടിതല്ല്ലല്ലോ? മേൽ വിവരിച്ച ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ണായിവാരിയാർ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുടെ സമകാലികനായിരുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിനായിരുന്നു സാരമായ ഉടവു തട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിക്കൊല്ലം പത്താംശതകത്തിൻറ മദ്ധ്യകാലത്തല്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതുകാലത്തായിരുന്നു എന്നു നോക്കാം രാമപഞ്ചശതീ സ്രോത്രം ർ ൻ-ാം ദശകത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ ഉപരി ഉദ്ധരിച്ച ഒരു പദ്യത്തിൽ അനുകലനാകാലേ പരിണമേൽ പ്രസത്യെെ എന്നൊരു ഭാഗം കാമുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ പരിമമേൽ പ്രസത്യെെ എന്നുള്ളത് അനുകലനാകാലമായ കലിദിനത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്നത്ര ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്ഷം അങ്ങനയാണെങ്കിൽ കൊല്ലം ൻെ വ്യ ഇടവമാസം വെള്ളിയാഴ്ച നാം ആ സ്ലോകം നിമ്മിച്ചതായി വരന്നു എന്നാൽ ആ ഭാഗം കലിസംഖ്യയെ സുചിപ്പിക്കുന്നതായി രാമൻ നമ്പിടി അദ്ദേഹത്തിനു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അത് കാണുന്നില്ല.

                           രാമനാട്ടിൻെറ ഉദയം കൃഷ്നാട്ടിന്റെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Girija_Kalyanam_1925.pdf/15&oldid=174772" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്