താൾ:Gadyavali 1918.pdf/105

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

-൧൦൧-

കിടക്കുകയും ഒരേസമയത്ത് എഴുനേല്കുകയും ചെയ്താൽ സാ
ധാരണയായി ഉറക്കംവരുവാൻ താമസമോ ഉറക്കത്തിന് മ
റ്റു വല്ല വിഘ്നമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.എതെല്ലാം പുറമെ
മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി സുഖനിദ്രയ്ക്കു ഒരു പ്രത്യേകകാരണമാകു
ന്നു.നാം ചെയ്യരുതാത്തതായ കഠിന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യു
ന്നതു കൊണ്ട് മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ശല്യത്തെപ്പോലെ ഉറക്ക
ത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുമറ്റൊന്നില്ല.ഉറക്കം വരാൻ പ്ര
യാസമാണെന്നുതന്നെയല്ലാ ഒരു വിധം ഉറങ്ങിയാൽതന്നെ ദു
സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ എളുപ്പവുമാണ്.അതുപോലെ ത
ന്നെ നാംചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തികളെന്നുതന്നെയല്ല വളരെ
ഉദാരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾവല്ലതും കൂടി ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന കൃ
താർത്ഥയുമ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥ്യവും അതിസുഖമായ നിദ്ര
യെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

൨൦. വെണ്മണി അച്ഛൻനമ്പൂതിരപ്പാട്

ഈയിടെ മരിച്ചുപോയ വെണ്മണി അച്ഛൻനംപൂരിപ്പാട്
ഒരു വലിയ കവിയായിരുന്നു എന്ന് മലയാളികളിൽ മിക്കപേ
രും കോട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാംമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ കവി
തകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ വളരേ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്.
പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് അന്യോന്യ വിരുദ്ധമാണെന്നു തോന്നു
മെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു നംപൂരിപ്പാട് ഒരു വ
ലിയ കവിയായിരുന്നതിനു പുറമേ നവീന സമ്പ്രദായത്തിലു
ള്ള ഭാഷാകവിതയുടെ ആദികർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളും ആയി
രുന്നു.അതുകൊണ്ടു കവിതാവിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്ന്
ഈ പ്രസിദ്ധിയുണ്ടായതിനെകുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ല.
എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഒറ്റശ്ലോകങ്ങളുണ്ടാകീട്ടുള്ളതല്ലാ
തെ വലിയ കൃതികൾ വളരെ ദുർല്ലഭമായിട്ടെ ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളു.
ആ കൃതികൾ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ആരുടേയും കൈവശത്തി
ലുള്ളതായി അറിയുന്നില്ലാത്തതിനാൽ അതുകളും തീരെ നശി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadyavali_1918.pdf/105&oldid=159919" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്