താൾ:Gadyavali 1918.pdf/101

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

-൯൭-

ലെയുള്ള വ്യായാമം,വേണ്ടപോലെയുള്ള നിദ്ര ഇവകളാകു
ന്നു)ഇവയിൽ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി മേലിൽ
പ്രസേതാവിക്കുന്നതാകുന്നു.
-**********-

൧൯. നിദ്ര

നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഇടവിടാതെ വളരെ
നേരം അദ്ധ്വനിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയില്ല.ശരീരവും മനസ്സും
കുറേനേരം ശ്രമപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കുറേനേരത്തേയ്ക്ക് യാതൊ
രു വ്യാപാരവും കൂടാതേ സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം.ഇതി സ്വഭാ
വസിദ്ധമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്.ഈ സ്വാസ്ഥ്യത്തെ ഉണ്ടാ
ക്കുന്നതാകുന്നു നിദ്ര.പകൽ മഴുവൻ എല്ലാവരുടേയും ശരീ
രവും മനസ്സും ഏറെക്കുറെ ആയസപ്പെടുന്നുണ്ട്.കൂലിക്കാരു
ടേയും മറ്റും ശരീരവും വിദ്വന്മാരുടെയും മറ്റും മനസ്സുമാ
ണ് ആയാസപ്പെടുന്നത്.മടിയന്മാരായ ധ
നികന്മാരും ഓരോ ആവശ്യത്തിന്നായി ശരീരത്തെ വ്യാപരി
ക്കുകയും മനോരാജ്യം വിചാരിക്കുന്നതും മറ്റും ചെയ്യുന്നതാ
കകൊണ്ടു സൂക്ഷമത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും
കൂടി ഒരു വിധം ശ്രമമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.ഈ അദ്ധ്വനം കൊണ്ടു
ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഓജസ്സു കുറഞ്ഞുവരികയും,ഉറക്ക
കത്തിൽ യാതൊരു ശരീരമനോവ്യാപാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ ഉറക്കം ആ കുറവിനെ തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.തേക്കുള്ള
കിണറ്റിൽ പകൽ സമയം വെള്ളം ക്രമേണ വറ്റിപ്പോകു
ന്നതും രാത്രയിൽ വെള്ളം ക്രമേണ പണ്ടത്തെ സ്ഥിതിയിൽ
വന്നുകൂടുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ?അതു പോലെ തന്നെയാ
ണ് പ്രായേണ നമ്മുടെ ഓജസ്സു പകൽ കുറയുകയും രാത്രികൂ
ടുകയും ചെയ്യുന്നത്.അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വഭാവാനുസരണമായിവേ
ണ്ടിടത്തോളം,വഴിപോലെ ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്.ഉറക്കം വേ

൧൩*


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadyavali_1918.pdf/101&oldid=159915" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്