താൾ:Gadyavali 1918.pdf/100

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

-൯൬-

പിന്നെ അത് അറിവുള്ളവരുടേയും,ധനികന്മാരുടേയും വീടു
ളിൽ വ്യാപിച്ച് എല്ലാവരേയും ഒരു പോലെ ആപത്തിൽ
അകപ്പെടുത്തുന്നു.അതുകൊണ്ട ആരോഗ്യ രക്ഷാനിയമങ്ങ
ളെ അവരവർ അനുഷ്ടിക്കുന്നതു കൊണ്ടു മാത്രം മതിയാകയി
ല്ല.നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടന്മാരെകൊണ്ടും അനുഷ്ഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്ന്
നമ്മൾ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.
മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ടു ഈ വക രോഗങ്ങളെ നിവാരണം
ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമാണോ എന്നു ചിലർക്കു സംശയമുണ്ടായിരി
ക്കാം.എന്നാൽ അത് സാദ്ധ്യമാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് പല
അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്.ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ പ
ണ്ട്"പ്ലേഗ്”എന്നു പേരായ നടപ്പുദീനം കൂടെകൂടെ
വ്യാപിക്കുകയും,അതിനാൽ അനേക ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ അവിടങ്ങളിലുള്ള ഡാക്ടർമാരുടേയും
മറ്റു പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും,ആലോചനകൾ കൊണ്ടും ഇ
പ്പോൾ ആരോഗം നാമാവശേഷമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.അ
തുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല രോഗങ്ങളേയും അവർ ഉന്മൂല
നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.തലേത്തട്ടി.വസൂരി മുതലായ മഹാരോഗ
ങ്ങളും ഇപ്പോഴും ധാരാളമായി നടപ്പുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ
പ്രജാരത്തിനും അസഹ്യതയ്കും പണ്ടത്തേക്കാൾ അല്പം കുറ
വുവന്നിട്ടുണ്ട്.അതുകളേയും തീരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന്ന്
വെള്ളക്കാര ചെയ്തുവരുന്ന യത്നം കാലക്രമം കൊണ്ട് സഫല
മാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ ധാരാളമായി വഴിയുണ്ട്.
മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ നിവാര്യങ്ങളായിരി
ക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കു വഴികളെ അറിഞ്ഞു നാം
അനുഷ്ടിക്കുകയും മര്രുള്ളവരെകൊണ്ടു അനുഷ്ടിപ്പി
ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു നമ്മുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മുഖ്യമാ
യിട്ടുള്ളവയാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലൊ.(ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കു പ്ര
ത്യേകമായി ആവശ്യമുള്ളത് നിർമ്മലമായുള്ള വായുവും ജലവും
മിതമായും ഹിതമായും ഉള്ള ഭക്ഷണം,ദേഹശുദ്ധി,വിധിപോ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadyavali_1918.pdf/100&oldid=159914" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്