താൾ:Gadgil report.pdf/301

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

69255

6361

സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന ഉല്‌പാദന ഉല്‌പാദന ശതമാനം ശതമാനം

0.0100

383349

39876

0.0621

12515094

2278084

3.5906

7482336

പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................

സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനം

പ്രധാന പ്രധാന ധാതുക്കൾ ധാതുക്കൾ

ജില്ല ജില്ല

ടൺ ടൺ

സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന

ഉല്‌പാദന ഉല്‌പാദന ത്തിന്റെ മൂല്യം മൂല്യം ത്തിന്റെ മൂല്യം മൂല്യം (ഞ1000) (ഞെ1000)

(ഞെ1000) (ഞെ1000)

ക്വൊട്‌സ്‌

സിലിക്ക

ബോറൈറ്റ്‌

കേരളം

ബോക്ലൈറ്റ്‌

ചൈനക്ലേ

ബറൂച്ച്‌, ഭവനഗർ, ദഹോദ്‌, ഖേഡ, കച്ച്‌, പഞ്ചമഹൽ, രാജ്‌കോട്ട്‌, സബർകന്ത, സൂററ്റ്‌, സുരേന്ദർ, വഡോദ്ര, വൽസാദ്‌

ബറൂച്ച്‌, ഭവനഗർ, ഡഹോഡ്‌, ഖേഡ, കച്ച്‌, പഞ്ചമഹൽ, രാജ്‌കോട്ട്‌, സബർകന്ത, സൂററ്റ്‌, സുരേന്ദ്രനഗർ, വഡോദ്ര, വൽസാട്‌

അംറേലി, ഭവനഗർ, ജാംനഗർ ജുനഗാർ, ഖേഡ, കച്ച്‌, പോർബന്തർ, സബർകന്ത, വൽസാട്‌

കണ്ണൂർ, കാസർകോട്‌, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം

ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, എറണാകുളം തൃശൂർ കാസർകോട്‌, കൊല്ലം, കോട്ടയം, പാലക്കാട്‌,

ലൈംസ്റ്റോൺ തിരുവനന്തപുരം

475000

147326

1.9690

ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, എറണാകുളം, കൊല്ലം, കോട്ടയം കോഴിക്കോട്‌, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്‌,തൃശൂർ

............................................................................................................................................................................................................

274

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/301&oldid=159393" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്