താൾ:Gadgil report.pdf/167

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................

മുൽഷി

പൻഷേറ്റ്‌

ഭട്‌ഗർ

നീര-ദിയോഖർ

ഉർമോടി

മോർനാ ഡാം

കാസരി

തുൾഷി (കോൽഹാപൂർ)

കലമ്മാവാടി

ഛിത്രി

രകാസ്‌കോപ്പ്‌

ഗോണ്ടൂർ ഡാം

ഖുൽടെ

കനോലി

നൻഡ്ര

മോട്ടിനല്ല

നവാത്ത

ഹട്ടി

വീർഖേൽ

ബർദാഖ

പൻസാര

കാക്‌നി

കബ്രിയ ഖടക്‌

അൻജ്‌നേരി

ബോർദായ്‌ വാറ്റ്‌

ഭടേൻ

രാമേശ്വർ

ദനോലി

ശിവവാത

ടെംഘാർ

വരസ്‌ഗവോൺ

മൽഹാർ സാഗർ

ദോം ബാൽക്കാനി

നേർ ഡാം

ചണ്ടോലി

കുംഭി

കുർലി

പട്‌ഗാവോൺ

ജൻഗംഹട്ടി

അൻജുന

പുർമേപേഡ

ഘൺഡ്‌ലേ

ദേവ്‌ഭാനേ

രൺഗൗലി

ചൗഗാവോൺ

ഹരൺബാരി

വർഷി

ഒട്ടൂർ

മൽഗവോൺ

ഖിരാഡ്‌

ജംലേവാണി

ലോവർ പൻസാര

പാവന

ഖഡക്‌വാസ്‌ല

ഗൻജ്‌വാനി

വീർ ഡാം

കാൻഹർ

കൊയ്‌ന

കട്‌വി

പോംബെയർ

രാധാനഗരി

ചിക്കോത്ര

തില്ലാരി

മുക്തി ഡാം

ജാംഫൽ

കോത്താരി

ബർസാത്‌

ആജ്ഞലി

ലാം ഖാനി

മർകണ്ഡ്‌ പിംപ്രി

ഭേഗു

കരൻജ്‌വാൻ

സദഗവോൺലഡാച്ചി

നൈക്‌വാഡി

രാഹുഡ്‌

തലേഗവോൺട്രംബക്‌

വൽഡേവി

ലോവർ തപി

മഹിരാവാണി

ഖാരിയ ഘുടിഘട്ട്‌

അലൻഡി (നാസിക്‌)

കവാത്‌സാർ

ഷിവാൻ

അംബോലി

കോൺ

ഖഖേര ങക

ഖേഡ്‌ (ഇഗത്‌പുരി)

അലവാൻഡി

തലോഷി

ഉട്‌ചിൽ

വഡജ്‌

ബല്ലാൽവാഡി

ലഹരേകസാരി

ടിൻഗാൽവാഡി

ഷെൻവാഡ്‌

യെനെരെ

പരുൻഡെ

അനെപെംഡാര

അംബിഖാൻ

ബോറി

ബേലപൂർ

ജാധവ്‌വാഡി

............................................................................................................................................................................................................

140

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/167&oldid=159243" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്