താൾ:GaXXXIV5 1.pdf/9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


പൊരുളടക്കം.

അദ്ധ്യായം. ഭാഗം.
ഇയ്യോബിന്റേ പുസ്തകം.
മുഖവുര ൧ — ൩ 1
വിവാദത്തിന്റേ ഒന്നാം ഖണ്ഡം ൪ — ൧൪ 6
വിവാദത്തിന്റേ രണ്ടാം ഖണ്ഡം ൧൫ — ൨ ൧ 24
വിവാദത്തിന്റേ മൂന്നാം ഖണ്ഡം ൨൨ — ൨൮ 37
ഇയ്യോബ് സ്നേഹിതരെ വിട്ടു ദൈവത്തെ
അഭയം പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങിയതു
൨൯ — ൩൧ 47
എലീഹുവിന്റേ പ്രസംഗങ്ങൾ നാലും ൩൨ — ൩൭ 53
യഹോവയുടേ ഉക്തികൾ രണ്ടും ൩൮ — ൪൨. 65
സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ.
ഒന്നാം കാണ്ഡം. ൧ — ൪൧. 77
രണ്ടാം കാണ്ഡം. ൪൨ — ൭൨ 127
മൂന്നാം കാണ്ഡം. ൭൩ — ൮൯. 164
നാലാം കാണ്ഡം. ൯൦ — ൧൦൬. 191
അഞ്ചാം കാണ്ഡം. ൧൦൭ — ൧൫൦. 215
സദൃശങ്ങൾ.
I. ജ്ഞാനത്തിന്റേ ആരംഭമായ യഹോവാഭയം ൧ — ൯, ൧൮. 269
II. ശലമോന്റേ സദൃശങ്ങൾ ൧൦, ൧ — ൨൨, ൧൬. 286
III. ജ്ഞാനികളുടെ വാക്കുകൾ ൨൨, ൧൭ — ൨൪, ൩൪. 309
IV. ശലോമോന്റേ സദൃശങ്ങൾ ൨൫, ൧ — ൨൯, ൨൭. 315
V. ആഗൂർ മുതലായവരുടേ വാക്കുകൾ ൩൦, ൧ — ൩ ൧, ൩൧. 324
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:GaXXXIV5_1.pdf/9&oldid=189394" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്