താൾ:G P 1903.pdf/106

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
അനുബന്ധങ്ങൾ ൯൧


സംഭവബഹുലമായ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി “കേരളിയൻ” ഇംഗ്ളീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥമാണ് ഇതു്.

“രാഷ്ട്രീയമായ ജ്ഞാനവും ഉൽബുദ്ധതയും തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽതന്നെ വളരെ വിരളമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് എൺപത്തിനാലുസംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പു്, തിരുവിതാംകൂറിൽ ജനിച്ച് സ്വന്തം സാമൎത്ഥ്യവും ധീരതയും കൊണ്ടു് ഇൻഡ്യയിൽ മാത്രമല്ല അന്തൎരാഷ്ട്രീയമണ്ഡലങ്ങളിൽപോലും തൻറെ ജയക്കൊടി നാട്ടിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രവൎത്തകനായിരുന്നു. മി.ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള.‌

“ഗാന്ധിജിയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സമരത്തിന് ജി.പി. നൽകിയിട്ടുള്ള വിലയേറിയ സഹായസഹകരണങ്ങളെപ്പറ്റി മഹാത്മജി അദ്ദേഹത്തിൻറെ ആത്മകഥാകഥനത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുപ്പത്തിയൊൻപതുവൎഷം മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ആ ജീവിതം ഇന്ത്യയിലെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ വൻപിച്ചസ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നതായി കാണാം.‌

അനർഹരായ അനവധി വിദേശികളെ തിരുവിതാംകൂർ സൎവീസിൽ കുത്തിച്ചെലുത്തുക മുതലായി അന്നത്തെ ഗവൎമ്മെൻറു കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന ദുൎന്നയങ്ങളെ നിശിതമായി വിമൎശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയതിന് അദ്ദേഹത്തെ അന്നു കാളേജിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചു. അതിനുശേഷം മദ്രാസിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വിദ്യാലയജീവിതം തുടൎന്നത്. ദിവാൻ രാമയ്യങ്കാരുടെ പ്രതികാരദാഹം അവിടെയും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടി, പ്രയാസപ്രചുരങ്ങളായ പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാലുകൾ പതറിയിട്ടില്ല. പിന്നോട്ടു വലിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.

“‘മദ്രാസ് മെയിൽ’, ‘മദ്രാസ് സ്റ്റാൻഡാർഡു’ മുതലായ പത്രങ്ങളുടെ പത്രാധിപരായും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി, ആനന്ദമോഹൻബോസ്, ദാദാഭായി നവ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:G_P_1903.pdf/106&oldid=216562" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്