താൾ:CiXIV32.pdf/152

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൪൭ തീൎപ്പ

പിതാവും പുത്രനും ഉണ്ടു.(൨യൊ.൯)

൫൯൭–കൎത്തൃദ്രൊഹംവളരെനടപ്പായിട്ടുള്ളതൊ–

ഉ.ജഡത്തിൽവരുന്നവൻഎന്നുയെശുക്രിസ്തനെസ്വീകരിക്കാത്ത
വഞ്ചകർപലരുംലൊകത്തിൽപുക്കുവല്ലൊവഞ്ചകനുംഎതിക്രി
സ്തനുംഇപ്രകാരമുള്ളവനത്രെ(൨യൊ.൭)

൫൯൮-ആയതുകൊണ്ടുഎന്തൊന്നിനെമറക്കത്തു—

ഉ. ഇനിയുംപൈതങ്ങളെഅവനിൽവസിപ്പിനവൻപ്രത്യ
ക്ഷനാകുമ്പൊൾനാംഅവന്മുമ്പാകെനാണിച്ചുപൊകാതെഅവ
ന്റെ-വരവിൽപ്രാഗത്ഭ്യംപൂണ്ടിരിപ്പന്തന്നെ(൧യൊ.൨,൨൮)
പൈതങ്ങളെവിഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നുനിങ്ങളെകാത്തുകൊൾവിൻ
(യൊ.൫,൨൦.)


Tellicherry Mission Press 1858

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV32.pdf/152&oldid=195974" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്