താൾ:CiXIV290-02.pdf/92

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

വൃത്താന്ത വിവരങ്ങൾ.

അഗ്നിപൎവതങ്ങൾ. ൨൫. പാറകൾ, മണ്ണ മുതലായത. ൩൬.
ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ രാജസ്ത്രീ. ൧൦. പാറയാൻ. ൪൯.
ഇടിത്തീ. ൯൬. പ്രധാന നദികളുടെ നാഴിക വിവരം. ൨൯.
കജമാൻ. ൫൨. പ്രൊതിസ്കാന്തക്കാർ. ൬.
കടൽസിംഹം. ൪൯. ബെറൊമീറ്റർ ൭൨.
കാറ്റുകൾ, വൎഷങ്ങൾ. ൪൪. ഭൂകമ്പങ്ങൾ ൨൬.
കാശി, ഇപ്പൊൾ ബെനാരെസ. ൧൬. ഭൂലോകത്തിലെ മതങ്ങൾ ൪.
കാന്തസൂചിപ്പെട്ടി. ൬൯. മഞ്ഞ ൪൩..
കാണ്ഡാമൃഗം. ൫൦. മതങ്ങളും അധികാരവും മറ്റും. ൧.
കമ്പിനിയാന. ൯. മനുഷ്യജാതിയുടെ എണ്ണം ൨..
കുഴൽകണ്ണാടി. ൭൦. മനുഷ്യനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഗുഹ. ൨൯.
കെട്ട കഥകൾ. ൫൩.. മൃഗജാതികളുടെ ക്രമങ്ങൾ. ൩൯.
കോവർകഴുത. ൫൨. മേഘം മഴ മുതലായത. ൪൨.
ഗുഹകൾ. ൨൭. മയിക്രസ്കൊപ്പ. ൭൧.
ചിലവിശേഷദേശങ്ങൾ. ൧൩. യവനായക്കാർ. ൬.
ചുഴലികാറ്റ, ജലച്ചുരുളുകൾ. ൪൬. റോമക്കാർ. ൫.
ഡൈവിങ്ങ്ബെൽ. ൭൪. ലങ്ക. ൧൫.
തിരുവിതാംകോജരാജ്യം. ൧൭. ലോകത്തിലെ അധികാരികൾ. ൯.
ത്തെർമെമീറ്റർ. ൭൩. ലോഹാദികൾ. ൩൪.
മെവാങ്കം. ൫൪. ലാപ്ലാന്തക്കാരുടെ കറവമാൻ. ൫൩.
ദ്വീപുകൾ. ൩൧. വായുകളും മറ്റും. ൪൧.
നദികൾ. ൨൮. വൃക്ഷാദികളുടെ കൃമം. ൩൭.
നൎവ്വൽ. ൫൧. ശീമം, ബ്ലാത്തി, ഇംഗ്ലാണ്ട. ൧൩.
പലദേവവന്ദനക്കാർ. ൪. സമുദ്രം. ൩൨..
പറവമീൻ. ൫൦. സിംഹം. ൪൭.
പൎവ്വതങ്ങൾ. ൨൪. സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ കല്പന. ൫൪.
പാപ്പാ. ൧൨.


COTTAYAM: C. M. Press. —1858.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/92&oldid=180307" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്