താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/65

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കേരളോപകാരി

AN ILLUSTRATED MALAYALAM MAGAZINE

Vol. VI. MARCH 1879. No. 4.

THE REV. JACOB RAMAVARMA.

യാക്കോബ് രാമവൎമ്മൻ.

ഒരു ഹിന്തു പാതിരിയുടെ ജീവിതം.

(VIാം പുസ്തകം ൪൪ാം ഭാഗത്തിൽനിന്നു തുടൎച്ച.)

ആ സമയത്തു തന്നെ മേൽപറഞ്ഞ മാർ അധനാസ്യൻ അന്ത്യോ
ഖ്യയിലേക്കു പോകുവാൻ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു, അയാളോടു കൂട യരുശലേം
കാണേണം എന്നു വിചാരിച്ചു ബല്ഗാമിലോളം പോയി. അവിടെ ഞ
ങ്ങൾക്കു ഒരു പരിചയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും മിശിയോൻ പള്ളി
യുടെ അരികത്തു പോയി മഴ നിമിത്തം അല്പം നേരം ഇരുന്നു. ഉടനെ
അവിടത്തേ ഉപദേശിമാർ വന്നു ഞങ്ങളെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ
ക്രിസ്ത്യാനർ എന്നു അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു മുറിയിൽ താമസിപ്പിച്ചു തെ
യിലർ സായ്പിനോടു ബോധിപ്പിച്ചു ശലൊമോൻ ഉപദേശിയുടെ വീട്ടിൽ
കൊണ്ടു പോയി പാൎപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മഴക്കാലം തീൎന്നിട്ടു പോകാം
എന്നു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ യാത്രച്ചടപ്പു തീൎന്ന ഉടനെ എന്നെ സായ്പ
വൎകളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിപ്പാനും മാത്തനെ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ
കറുത്ത കുട്ടികളെ പഠിപ്പിപ്പാനും കല്പിച്ചു. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു മാത്തൻ
യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കൂടിപ്പോകുന്നതു കൎത്താവിൻ ഇഷ്ടം അ
ല്ലായ്കയാൽ അവൻ എന്നെ നേത്രരോഗം കൊണ്ടു ശിക്ഷിച്ചു എന്റെ
യാത്രെക്കു മുടക്കം വരുത്തി. മാത്തൻ പോയ ഉടനെ സായ്പു എന്നെ ത
ന്റെ വീട്ടിൽ തന്നേ പാൎപ്പിച്ചു തന്റെ മക്കളെ പോലെ വിചാരിച്ചു ഞാ
നും സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നര സംവത്സരത്തോളം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്ക
യും ധൎമ്മഛത്രം വിചാരണ ചെയ്കയും ചെയ്തു വന്നു. ഈ ഭാഗ്യമുള്ള കു
ഡുംബത്തിൽ നിന്നത്രേ ക്രിസ്തീയ ജീവൻ ഇന്നതെന്നും പ്രാൎത്ഥനയുടെ
പ്രയോജനം ഇന്നതെന്നും അറിവാൻ എനിക്കു എട വന്നതു. സായ്പ
വൎകളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതു ഒഴികേ ഞായറാഴ്ചതോറും കാലത്തു
ഞാൻ തമിഴിൽ കുട്ടികളെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചു ഉച്ചതിരിഞ്ഞാൽ

4

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/65&oldid=188014" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്