താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/141

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 133 —

൬. തലകൂവൽ മൈമ്പിൽ കേട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
വെള്ളകീറി മയ്യൽ ഓടി പാറികൂറിക്കൊൾ.

൭. നീ കണക്കെ ശോമ്പൽ വിട്ടു ഒളി തേറുന്നേൻ.
നേരെ തൻപുരാനെ വാഴ്ത്തി വേല നോക്കുവേൻ.

൮. മാറിൻ മൊഞ്ചു മുറ്റും ചേവൽ മറുത്തോട്ടത്തിൽ
മാറ്റുകാരൻ നീയേ നണ്ണി പോരു കൂറുകിൽ.

൯. വീരവാദം കേട്ടു പൂവൻ ചാടി ചെല്ലുന്നേ.
വീട്ടു തേറ്റം കൊണ്ടു നീയും വീമ്പു കാട്ടുന്നേ.

൧൦. ചീൎമ്മയുള്ള തൂവലേച്ചു തൊപ്പകൂച്ചുന്നേ.
ചീൎത്ത കോലം വീൎത്തു ചീറ്റമാണ്ടു ചീറുന്നേ.

൧൧. മാർ മറുത്തു മൈതരിച്ചു കൺ തുറിക്കുമ്പോൾ
മാറ്റാൻ കൺ മയങ്ങി ചാമ്പിച്ചിമ്പി കൂമ്പുമ്പോൾ

൧൨. ചിറകിണ പൊൽപരിചു ചേലിൽ പൊക്കുമ്പോൾ
ചീളെന്നന്നു വാൾ കണക്കെ മുള്ളു ഓങ്ങുമ്പോൾ

൧൩. കുത്തും തല്ലും തട്ടും വെട്ടും കൊട്ടും മുട്ടുമ്പോൾ
കോപമേറി കണ്ണില്ലാതെ പോരു കോലുമ്പോൾ

൧൪. ഉന്തി വീണുരുണ്ടെണീറ്റു ചീറ്റം മൂക്കുമ്പോൾ
കുന്തുകാലിൽനിന്നു വെറ്റിക്കായ്ക്കിറയുമ്പോൾ:

൧൫. "മോഹിക്കേണ്ട മന്നിൽ വാസം നൊടി നേരത്തിൽ
മോവൽ ഒന്നിൽ ഞാൻ വിഴുങ്ങും നിന്നെ വേഗത്തിൽ!"

൧൬. കട്ടുമുള്ളു പള്ളെക്കാഴെ കത്തിവാൎന്നല്ലോ!
കൊട്ടുകാലൻ കൂച്ചൽ വിട്ടു കുലചെയ്തല്ലോ!

൧൭. കോവിൽ മുമ്പിൽ വീടർ കേൾക്ക കൂവലിട്ടല്ലോ
കോയ്മനായ്മ ഇങ്ങുറെച്ചു വീണിട്ടില്ലല്ലോ!

൧൮. കാണരായ്ക ചോരമുക്കളപ്പൊങ്ങച്ചത്താൽ
കാരണോരെ ചൊല്ലു തള്ളി കേടു വന്നതാൽ.

൧൯. കൊള്ളുമ്മന്നു കൊള്ളിവാക്കിനിക്കു കൊള്ളുമോ?
മൊഞ്ചൻ പോലെ ആൎക്കും മൊഞ്ചും മൊട്ടും കാട്ടാമോ?

൨൦. തുമ്പില്ലാത്ത വമ്പും വീമ്പും കിണ്ടം പറ്റുമോ?
അൻപിൽ തട്ടുകേടു താഴ്ച തോല്മ ചേരുമോ?

൨൧. പിള്ളർ കിള്ളൽ തള്ളൽ നുള്ളൽ വീക്കൽ നല്ലതോ?
പിച്ചിമാന്തൽ അടിപിടി പോൎപ്പിണക്കുമോ?

൨൨. അൻപില്ലാത ഏവൻ കുലക്കാരനല്ലയോ;
തുൻപം കേടും കൂട്ടും കല്ലുനെഞ്ചൻ പിന്നെയോ!

൨൩. ദൈവം ജീവൻ രക്ഷിച്ചോണ്ടു നന്മ ഏകം പോൽ
ദൈവജാതിയായ നീയും ആ ദൃഷ്ടാന്തം കോൽ.

൨൪. കുഞ്ഞിൻ കിട പിടികൂട്ടം തോട്ടത്തൂടല്ലോ
കാവൽ പൂവൻ ചന്തത്തോടുലാത്തുന്നുവല്ലോ!

൨൫. പ്രാവുറാഞ്ചൻ കുഞ്ചി ആഞ്ചിനോക്കി റാഞ്ചുന്നാൾ
കാവൽക്കാരൻ കിണ്ടും കണ്ടു കൊക്കിച്ചാൎക്കും ആൾ.

൨൬. കാകൻ തത്തി കുഞ്ഞു ആഞ്ചി വാരി കൊല്ലുന്നോൻ;
കോക്കാൻ നൂണു പാളിച്ചാടി കോഴി ഞെക്കുനോൻ;

൨൭. മാവിൻ പൂതല്ക്കൊക്കും കീരി എറ്റി പിടിപ്പോൻ;
മൈയൊതുക്കും പാമ്പു മോടിവെച്ചു മയപ്പോൻ!

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/141&oldid=188185" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്