താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/124

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 116 —

൧൮൭൭ സെപ്തമ്പ്ര ൩൦൹ തിരുവിതാങ്കോടു കൊച്ചി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അംഗ്ലസഭാമിശ്ശൻ സഭകളുടെ കാനേഷുമാരി.

മിശ്ശൻ കൂറുപാടുകൾ ബോധക
മിശ്ശൻ പാ
ൎവ്വത്യങ്ങൾ
ക്രിസ്ത്യാനരുള്ള ഊരുകൾ യൂരോപ്യ ബോധകന്മാർ നാട്ടുബോധകന്മാർ ഉപദേശിമാരും മറ്റും സഭ. എഴുത്തുപള്ളികൾ ആരാധന സ്ഥലങ്ങൾ
തിരുവത്താഴക്കാർ തിരുസ്നാനം ഏറ്റവർ സ്നാനോപദേശക്കാർ ആകേ സഭക്കാർ വായനാശീലമുള്ളവർ സഭാസ്വത്തിനുള്ള ശേ
ഖരങ്ങൾ
എഴുത്തുപള്ളികൾ ക്രി. ആശാന്മാർ ക്രി. വാദ്ധ്യത്തിമാർ കുട്ടികൾ
ആൺ പെൺ ആകേ തുക
ആകേ ക്രിസ്ത്യാനർ ആകേ ക്രിസ്ത്യാനർ
കോട്ടയം Cottayam 3 5 1 1 324 997 28 1025 492 105 0 0 9 11 2 244 52 242 141 486 3
Olesha 7 0 1 2 176 1124 104 1228 201 150 0 0 5 5 0 160 45 35 20 195 5
Cochin 3 0 1 1 125 474 7 481 197 122 14 10 1 1 0 29 11 16 16 45 0
Arpukara 7 0 0 4 97 596 119 715 76 52 0 0 2 2 0 32 20 7 4 39 4
Pallam 12 0 1 4 103 1079 289 1368 231 119 4 9 6 5 3 175 24 59 13 234 6
Erikādu 31 0 1 3 313 1169 202 1371 196 119 11 0 10 9 2 282 63 62 27 344 7
Changanasheri 16 0 1 3 113 683 167 850 94 89 4 2 4 4 0 61 41 18 11 79 5
Mallapalli 13 0 1 2 288 1595 179 1774 298 178 10 6 7 7 0 139 69 29 20 168 4
Mundakayam 10 0 1 5 480 1260 129 1389 144 96 4 0 4 4 0 55 52 10 7 65 9
Melkāvu 8 0 0 3 183 653 39 692 71 99 2 0 2 2 0 44 42 13 9 57 5
Muttuchira 4 0 0 1 55 290 90 380 14 25 0 0 1 1 0 10 10 4 4 14 1
Total 114 5 8 29 2257 9920 1353 11273 2014 1157 3 3 51 51 7 1231 429 495 272 1726 48
മാവേലിക്കരയും
തിരുവെല്ലാവും
Mavelikara 7 0 1 2 206 562 0 562 220 136 0 0 2
Koduvalanyi 4 0 1 2 272 622 0 622 245 193 13 4 2
Elantur 7 0 1 2 134 330 0 330 129 87 6 8 2
Talavadi 7 0 1 5 323 1001 126 1127 249 317 11 3 7
Kattanam 3 0 1 2 97 302 1 303 106 97 4 10 3
Puthupalli 3 0 1 2 107 344 23 367 106 251 12 7 2
Kannit 8 0 1 3 97 398 2 400 87 143 4 9 3
Mission District 19 0 0 7 112 383 249 632 56 55 15 3 35 27 0 972 271 195 116 1167 8
Tiruvella 42 1 0 16 555 1767 363 2130 389 300 0 0 21 10 0 408 144 170 73 578 17
Total 100 1 7 41 1903 5709 764 6473 1587 1583 4 8 56 37 0 1380 415 365 189 1745 46
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/124&oldid=188146" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്