താൾ:CiXIV130 1874.pdf/76

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൨ ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചു
കിടക്കുന്നു. ൨. തിമൊ. ൪, ൮.

൨ാം പട്ടിക.
വെങ്കളൂർ ചിനപ്പാത
വേപ്പൂരിൽ നിന്നും മറ്റും പുറപ്പെട്ടാൽ
വെപ്പൂരിൽ
നിന്നുള്ള ദൂരം.
പുകവണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ: ചോലാൎപ്പേ
ട്ട, കുപ്പം, കൊലാർറോടു, മാലൂർ, കാടു
കോടി, വെങ്കളൂർ
ആഴ്ചതോറും
ഉ. തി. ഉ. മു.
274¼ ചോലാൎപ്പേട്ട . . വ . . . 1 5 1 5
പു . . 1 45 1 50
358¾ വെങ്കളൂർ . . . . . . . . 6 30 7
൩ാം പട്ടിക.
രായിച്ചൂർ ചിനപ്പാത
വേപ്പുരിൽ നിന്നും മറ്റും പുറപ്പെട്ടാൽ
ആഴ്ച തോറും. വേപ്പൂ
രിൽ നി
ന്നുള്ള
ദൂരം.
പുകവണ്ടിസ്ഥാനങ്ങൾ: അറകോണം,
തിരുത്തണി, നകരി, പട്ടൂർ, പൂടി, തി
രുപ്പതി, കൂടൂർ, രെട്ടിപള്ളി, രാജാപ്പേട്ട,
ഞാണലൂർ, ഒൻറിമെത്ത, കടപ്പ, കാമള
പൂർ, ഏറങ്കുന്നല, മൂത്തനൂർ മുതലായവ
ആഴ്ച തോറും
ഞായറാഴ്ചയിലും
ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു
363¾ അറകോണം . . . . . വ . . 8 35 5 0
പു . . 10 0 5 25 10 0
405 തിരുപ്പതി . . . . . . വ . . 12 25 8 0 12 25
പു . . 12 50 12 50
482¾ കടപ്പ . . . . . . വ . . 3 45 3 45
പു . . 4 0 4 0
ഉ. തി. ഉ. മു.
625¾ ബല്ലാരി . . . വ . . . 5 15 7 40
ഉ. മു.
670¾ രായിച്ചൂർ . . . വ . . . 8 30

ബൊമ്പായി ഇരിമ്പുപാതയോടു ചേൎത്തിരിക്കുന്നു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/76&oldid=186118" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്