താൾ:CiXIV130 1874.pdf/72

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൮ നിങ്ങൾക്കു ദൈവത്തെയും ധനത്തെയും സേവിച്ചുകൂടാ.
മത്താ. ൬, ൨൪.

ഇന്ത്യാഗവൎമെണ്ട് ആക്ടുകൾ.

1869ൽ 18-ാം നമ്പ്ര ആക്ടു.

ജനറൽ മുദ്രക്കടലാസ്സുകൾ

൪,൦൦,൦൦൦ ഉറുപ്പികയിൽ ഏറാത്ത യാതൊരു വസ്തുവിന്റെ
ആധാരമാകട്ടെ ഈ ഷെഡ്യൂലിന്ന് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടു
ന്ന മുദ്രവിലയുടെ ക്രമം ഇതിന്ന താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
തക്കതായ വില
ഉറുപ്പിക.
തക്കതായ വില
ഉറുപ്പിക.
അങ്ങിനെയുള്ള
വസ്തുക്കളിൽ
ഏറി.
ഏറാതിരു
ന്നാൽ.
അങ്ങിനെയുള്ള
വസ്തുക്കളിൽ
ഏറി.
ഏറാതിരു
ന്നാൽ.
ഉ. ഉ. ഉ. അ. ഉ. ഉ. ഉ. അ.
0 ൨൫ ൨,൦൦൦ ൨,൫൦൦ ൧൨
൨൫ ൫൦ ൨,൫൦൦ ൩,൦൦൦ ൧൫
൫൦ ൧൦൦ ൩,൦൦൦ ൩,൫൦൦ ൧൭
൧൦൦ ൨൦൦ ൩,൫൦൦ ൪,൦൦൦ ൨൦
൨൦൦ ൩൦൦ ൪,൦൦൦ ൪,൫൦൦ ൨൨
൩൦൦ ൪൦൦ ൪,൫൦൦ ൫,൦൦൦ ൨൫
൪൦൦ ൫൦൦ ൫,൦൦൦ ൫,൫൦൦ ൨൭
൫൦൦ ൬൦൦ ൫,൫൦൦ ൬,൦൦൦ ൩൦
൬൦൦ ൭൦൦ ൬,൦൦൦ ൬,൫൦൦ ൩൨
൭൦൦ ൮൦൦ ൬,൫൦൦ ൭,൦൦൦ ൩൫
൮൦൦ ൯൦൦ ൭,൦൦൦ ൭,൫൦൦ ൩൭
൯൦൦ ൧,൦൦൦ ൭,൫൦൦ ൮,൦൦൦ ൪൦
൧,൦൦൦ ൧,൫൦൦ ൮,൦൦൦ ൮,൫൦൦ ൪൨
൧,൫൦൦ ൨,൦൦൦ ൧൦ ൮,൫൦൦ ൯,൦൦൦ ൪൫
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/72&oldid=186114" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്