താൾ:CiXIV130 1874.pdf/30

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


DECEMBER. ദിസെംബർ.
31 DAYS. ൩൧ ദിവസം.
🌚 അമാവാസി 🌝 പൌൎണ്ണമാസി
൮ാം തിയ്യതി. വൃശ്ചികം — ധനു. ൨൨ാം തിയ്യതി.
ഇങ്ക്ലിഷ് മലയാളം മുഹമ്മദീയം കൊല്ലം ൧൦൫൦
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച തിയ്യതി മാസം തിയ്യതി മാസം നക്ഷത്രം. തിഥി.
1 TU ചൊ ൧൭ വൃശ്ചികം. ൨൨ ശബാൽ. പൂ ൪൨꠱ ൨൭
2 W ബു ൧൮ ൨൩ ൪൬꠰ ൨൯꠲
3 TH വ്യ ൧൯ ൨൪ ൫൦꠲ ൩൩꠰
4 F വെ ൨൦ ൨൫ ചി ൫൬꠰ ൩൭꠲
5 S ൨൧ ൨൬ ചി ൧꠲ ദ്വാ ൪൨꠰
6 SUN ൨൭ ൨൧ ചൊ ൭꠲ ത്ര ൪൭꠰
7 M തി ൨൩ ൨൮ വി ൧൩꠰ ൫൨
8 TU ചൊ ൨൪ 🌚 ൨൯ ൧൮꠲ ൫൬
9 W ബു ൨൫ ൧൦൫൦ ൧൨൯൧


ദുല്ഹദു.
തൃ ൨൩꠰ പ്ര ൫൯
10 TH ൧൦ വ്യ ൨൬ മൂ ൨൭ പ്ര ൨꠱
11 F ൧൧ വെ ൨൭ പൂ ൩൦ ദ്വി ൪꠰
12 S ൧൨ ൨൮ ൩൧꠲ തൃ ൪꠲
13 SUN ൧൩ ൨൯ തി ൩൨꠱
14 M ൧൪ തി ൩൦ ൩൨ ൧꠲
15 TU ൧൫ ചൊ ൩൦꠰ ൫൮꠰
16 W ൧൬ ബു പൂ ൨൭꠱ ൫൩꠲
17 TH ൧൭ വ്യ ൨൪꠰ ൪൮
18 F ൧൮ വെ ൧൦ രേ ൨൦꠰ ൪൩
19 S ൧൯ ൧൧ ൧൬ ൩൬
20 SUN ൨൦ ൧൨ ൧൧꠱ ദ്വാ ൨൯꠱
21 M ൨൧ തി ൧൩ കാ ൫꠰ ത്ര ൨൩꠰
22 TU ൨൨ ചൊ 🌝 ൧൪ രോ ൪꠰ ൧൮꠱
23 W ൨൩ ബു ധനു. ൧൫ ൧൨꠱
24 TH ൨൪ വ്യ ൧൦ ൧൬ പു ൫൮ പ്ര ൮꠰
25 F ൨൫ വെ ൧൧ ൧൭ പൂ ൫൬꠲ ദ്വി ൫꠰
26 S ൨൬ ൧൨ ൧൮ ൫൬꠱ തൃ
27 SUN ൨൭ ൧൩ ൧൯ ൫൬ ൩꠰
28 M ൨൮ തി ൧൪ ൨൦ പൂ ൫൯꠲
29 TU ൨൯ ചൊ ൧൫ ൨൧ പൂ ൬꠰
30 W ൩൦ ബു ൧൬ ൨൨ ൭꠰ ൯꠰
31 TH ൩൧ വ്യ ൧൭ ൨൩ ൨꠰ ൧൩꠰
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/30&oldid=186072" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്