താൾ:CiXIV130 1874.pdf/28

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


NOVEMBER. നവെംബർ.
30 DAYS. ൩൦ ദിവസം.
🌚 അമാവാസി 🌝 പൌൎണ്ണമാസി
൮ാം തിയ്യതി. തുലാം — വൃശ്ചികം. ൨൩ാം തിയ്യതി.
ഇങ്ക്ലിഷ് മലയാളം മുഹമ്മദീയം കൊല്ലം ൧൦൫൦
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച തിയ്യതി മാസം തിയ്യതി മാസം നക്ഷത്രം. തിഥി.
1 SUN ൧൭ തുലാം. ൨൨ റമുള്ളാൻ. പൂ ൧൮꠰ ൪൮꠲
2 M തി ൧൮ ൨൩ ൧൯꠱ ൪൮꠰
3 TU ചൊ ൧൯ ൨൪ ൨൧꠲ ൪൯꠰
4 W ബു ൨൦ ൨൫ പൂ ൨൫ ൫൧꠰
5 TH വ്യ ൨൧ ൨൬ ൨൯꠰ ദ്വാ ൫൪꠰
6 F വെ ൨൨ ൨൭ ൩൯꠰ ത്ര ൫൮꠰
7 S ൨൩ ൨൮ ചി ൪൦ ത്ര ൨꠲
8 SUN ൨൪ 🌚 ൨൯ ചൊ ൪൫꠲ ൪꠱
9 M തി ൨൫ ൩൦ വി ൫൧꠱ ൪꠱
10 TU ൧൦ ചൊ ൨൬ ൧൨൯൧


ശബ്ബാൽ.
൫൭ പ്ര ൧൭
11 W ൧൧ ബു ൨൭ ദ്വി ൨൧
12 TH ൧൨ വ്യ ൨൮ തൃ ൬꠱ തൃ ൨൪
13 F ൧൩ വെ ൨൯ മൂ ൯꠲ ൨൬꠰
14 S ൧൪ ൩൦ പൂ ൧൨ ൨൭꠰
15 SUN ൧൫ വൃശ്ചികം. ൧൩꠰ ൨൭
16 M ൧൬ തി തി ൧൩꠰ ൨൫
17 TU ൧൭ ചൊ ൧൨ ൨൨꠰
18 W ൧൮ ബു ൯꠲ ൧൮꠰
19 TH ൧൯ വ്യ ൧൦ പൂ ൬꠲ ൧൩꠰
20 F ൨൦ വെ ൧൧ ൭꠱
21 S ൨൧ ൧൨ ൫൮꠲ ദ്വാ
22 SUN ൨൨ ൧൩ ൫൪꠰ ൫൪꠱
23 M ൨൩ തി 🌝 ൧൪ കാ ൫൦ ൪൮꠰
24 TU ൨൪ ചൊ ൧൦ ൧൫ രൊ ൪൬ പ്ര ൪൨꠰
25 W ൨൫ ബു ൧൧ ൧൬ ൪൩꠲ ദ്വി ൩൬꠲
26 TH ൨൬ വ്യ ൧൨ ൧൭ തി ൩൯꠲ തൃ ൩൨꠰
27 F ൨൭ വെ ൧൩ ൧൮ പു ൩൮ ൨൮꠱
28 S ൨൮ ൧൪ ൧൯ പൂ ൩൭꠱ ൨൬꠰
29 SUN ൨൯ ൧൫ ൨൦ ൩൯ ൨൫꠰
30 M ൩൦ തി ൧൬ ൨൧ ൩൯꠱ ൨൫꠱
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/28&oldid=186070" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്