താൾ:CiXIV130 1874.pdf/26

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


OCTOBER. ഒക്തൊബർ.
31 DAYS. ൩൧ ദിവസം.
🌚 അമാവാസി 🌝 പൌൎണ്ണമാസി
൧൦ാം തിയ്യതി. കന്നി — തുലാം. ൨൪ാം തിയ്യതി.
ഇങ്ക്ലിഷ് മലയാളം മുഹമ്മദീയം കൊല്ലം ൧൦൫൦
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച തിയ്യതി മാസം തിയ്യതി മാസം നക്ഷത്രം. തിഥി.
1 TH വ്യ ൧൬ കന്നി. ൨൧ ശബ്ബാൻ. രോ ൨൫
2 F വെ ൧൭ ൨൨ ൧꠱ ൨൦꠰
3 S ൧൮ ൨൩ പു ൫൯꠲ ൧൬꠲
4 SUN ൧൯ ൨൪ പൂ ൫൯꠰ ൧൪꠱
5 M തി ൨൦ ൨൫ ൫൯꠱ ൧൩꠰
6 TU ചൊ ൨൧ ൨൬ ൧꠱ ൧൩꠱
7 W ബു ൨൨ ൨൭ ൪꠱ ദ്വാ ൧൫꠰
8 TH വ്യ ൨൩ ൨൮ പൂ ൮꠱ ത്ര ൧൭꠲
9 F വെ ൨൪ ൨൯ ൧൩ ൨൧꠰
10 S ൧൦ ൨൫ 🌚 ൩൦ ൧൮꠱ ൨൫꠱
11 SUN ൧൧ ൨൬ ൧൦൫൦ ൧൨൯൧


റമുള്ളാൻ.
ചി ൨൪꠰ പ്ര ൩൦꠰
12 M ൧൨ തി ൨൭ ചൊ ൩൦ ദ്വി ൩൫
13 TU ൧൩ ചൊ ൨൮ വി ൩൫꠱ തൃ ൩൯꠱
14 W ൧൪ ബു ൨൯ ൪൦꠲ ൪൩꠲
15 TH ൧൫ വ്യ ൩൦ തൃ ൪൫꠱ ൪൭꠰
16 F ൧൬ വെ തുലാം. മൂ ൪൯꠱ ൪൯꠲
17 S ൧൭ പൂ ൫൨ ൫൧
18 SUN ൧൮ ൫൩꠱ ൫൧꠰
19 M ൧൯ തി തി ൫൪꠰ ൫൦
20 TU ൨൦ ചൊ ൧൦ ൫൨꠱ ൪൭꠲
21 W ൨൧ ബു ൧൧ ൫൧꠲ ൪൪
22 TH ൨൨ വ്യ ൧൨ പൂ ൪൯꠰ ദ്വാ ൩൯꠱
23 F ൨൩ വെ ൧൩ ൪൫꠱ ത്ര ൩൪
24 S ൨൪ 🌝 ൧൪ രേ ൪൧꠲ ൨൭꠲
25 SUN ൨൫ ൧൦ ൧൫ ൩൭꠰ ൨൧꠰
26 M ൨൬ തി ൧൧ ൧൬ ൩൨꠲ പ്ര ൧൪꠲
27 TU ൨൭ ചൊ ൧൨ ൧൭ കാ ൨൮꠲ ദ്വി ൮꠰
28 W ൨൮ ബു ൧൩ ൧൮ രോ ൨൪꠲ തൃ ൨꠰
29 TH ൨൯ വ്യ ൧൪ ൧൯ ൨൧꠲ ൫൩꠰
30 F ൩൦ വെ ൧൫ ൨൦ തി ൧൯꠱ ൫൩꠰
31 S ൩൧ ൧൬ ൨൧ പു ൧൮꠰ ൫൦꠰
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/26&oldid=186068" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്