താൾ:CiXIV130 1874.pdf/24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


SEPTEMBER. സെപ്തെംബർ.
30 DAYS. ൩൦ ദിവസം.
🌚 അമാവാസി 🌝 പൌൎണ്ണമാസി
൧൦ാം തിയ്യതി. ചിങ്ങം — കന്നി. ൨൫ാം തിയ്യതി.
ഇങ്ക്ലിഷ് മലയാളം മുഹമ്മദീയം കൊല്ലം ൧൦൫൦
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച തിയ്യതി മാസം തിയ്യതി മാസം നക്ഷത്രം. തിഥി.
1 TU ചൊ ൧൭ ചിങ്ങം.


൧൦൪൯
൨൦ റജബു. ൫൪ ൭꠱
2 W ബു ൧൮ ൨൧ കാ ൫൦ ൧꠱
3 TH വ്യ ൧൯ ൨൨ രൊ ൪൬꠰ ൫൫꠰
4 F വെ ൨൦ ൨൩ ൪൩꠱ ൫൦꠰
5 S ൨൧ ൨൪ തി ൪൧꠰ ൪൬
6 SUN ൨൨ ൨൫ പു ൪൦꠰ ൪൩
7 M തി ൨൩ ൨൬ പൂ ൪൦꠰ ദ്വാ ൪൧꠰
8 TU ചൊ ൨൪ ൨൭ ൪൧꠱ ത്ര ൪൦꠱
9 W ബു ൨൫ ൨൮ ൪൪ ൪൧꠲
10 TH ൧൦ വ്യ ൨൬ 🌚 ൨൯ പൂ ൪൭꠰ ൪൩꠲
11 F ൧൧ വെ ൨൭ ൧൨൯൧


ശബ്ബാൻ.
൫൧꠲ പ്ര ൪൭
12 S ൧൨ ൨൮ ൫൭ ദ്വി ൫൦꠲
13 SUN ൧൩ ൨൯ ൨꠱ തൃ ൫൫꠰
14 M ൧൪ തി ൩൦ ചി ൮꠰ ൫൯꠲
15 TU ൧൫ ചൊ ൩൧ ചൊ ൧൪ ൪꠱
16 W ൧൬ ബു കന്നി.


൧൦൪൫൦
വി ൧൯꠱ ൮꠱
17 TH ൧൭ വ്യ ൨൪꠱ ൧൨꠱
18 F ൧൮ വെ തൃ ൨൮ ൧൫꠰
19 S ൧൯ മൂ ൩൨ ൧൭꠰
20 SUN ൨൦ ൧൦ പൂ ൩൪ ൧൭꠲
21 M ൨൧ തി ൧൧ ൩൫ ൧൭꠰
22 TU ൨൨ ചൊ ൧൨ തി ൩൫ ൧൫꠰
23 W ൨൩ ബു ൧൩ ൩൪ ദ്വാ ൧൨꠰
24 TH ൨൪ വ്യ ൧൪ ൩൧꠱ ത്ര ൭꠱
25 F ൨൫ വെ ൧൦ 🌝 ൧൫ പൂ ൨൮꠰ ൨꠱
26 S ൨൬ ൧൧ ൧൬ ൨൪꠱ പ്ര ൫൬꠱
27 SUN ൨൭ ൧൨ ൧൭ രേ ൨൦ ദ്വി ൪൯꠲
28 M ൨൮ തി ൧൩ ൧൮ ൧൫꠱ തൃ ൪൯꠰
29 TU ൨൯ ചൊ ൧൪ ൧൯ ൧൧꠰ ൩൬꠱
30 W ൩൦ ബു ൧൫ ൨൦ കാ ൭꠰ ൩൦꠱
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/24&oldid=186066" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്