താൾ:CiXIV130 1874.pdf/22

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


AUGUST. അഗുസ്ത.
31 DAYS. ൩൧ ദിവസം.
🌚 അമാവാസി 🌝 പൌൎണ്ണമാസി
൧൧ാം തിയ്യതി. കൎക്കിടകം — ചിങ്ങം. ൨൭ാം തിയ്യതി.
ഇങ്ക്ലിഷ് മലയാളം മുഹമ്മദീയം കൊല്ലം ൧൦൪൯
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച തിയ്യതി മാസം തിയ്യതി മാസം നക്ഷത്രം. തിഥി.
1 S ൧൮ കൎക്കിടകം ൧൯ ജമാദിൻ ആഹർ. പൂ ൪൯꠱ തൃ
2 SUN ൧൯ ൨൦ ൪൫꠱ ൫൪꠰
3 M തി ൨൦ ൨൧ രേ ൪൧꠰ ൪൭꠲
4 TU ചൊ ൨൧ ൨൨ ൩൬꠲ ൪൧
5 W ബു ൨൨ ൨൩ ൩൧꠱ ൩൩
6 TH വ്യ ൨൩ ൨൪ കാ ൨൮꠱ ൨൭꠲
7 F വെ ൨൪ ൨൫ രോ ൨൫꠰ ൨൨꠰
8 S ൨൫ ൨൬ ൨൨꠲ ൧൭꠱
9 SUN ൨൬ ൨൭ തി ൨൧꠰ ദ്വാ ൧൪
10 M ൧൦ തി ൨൭ ൨൮ പു ൨൦꠲ ത്ര ൧൧꠱
11 TU ൧൧ ചൊ ൨൮ 🌚 ൨൯ പൂ ൨൧꠱ ൧൦꠱
12 W ൧൨ ബു ൨൯ ൩൦ ൨൩꠱ ൧൦꠲
13 TH ൧൩ വ്യ ൩൦ ൧൨൯൧


റജബു.
൨൬꠱ പ്ര ൧൨꠱
14 F ൧൪ വെ ൩൧ പൂ ൩൦꠱ ദ്വി ൧൪꠲
15 S ൧൫ ൩൨ ൩൫꠰ തൃ ൧൮꠰
16 SUN ൧൬ ൧൦൪൯


ചിങ്ങം.
൪൦꠲ ൨൨꠰
17 M ൧൭ തി ചി ൪൬꠰ ൨൬꠲
18 TU ൧൮ ചൊ ചൊ ൫൨꠰ ൩൧꠱
19 W ൧൯ ബു വി ൫൭꠲ ൩൫꠲
20 TH ൨൦ വ്യ വി ൩൯꠲
21 F ൨൧ വെ ൭꠰ ൪൨꠰
22 S ൨൨ ൧൦ തൃ ൧൧꠰ ൪൫
23 SUN ൨൩ ൧൧ മൂ ൧൪ ൪൬꠱
24 M ൨൪ തി ൧൨ പൂ ൧൫꠱ ദ്വാ ൪൬꠰
25 TU ൨൫ ചൊ ൧൦ ൧൩ ൧൬ ത്ര ൪൪꠲
26 W ൨൬ ബു ൧൧ ൧൪ തി ൧൫꠰ ൪൨꠰
27 TH ൨൭ വ്യ ൧൨ 🌝 ൧൫ ൧൩꠰ ൩൮꠰
28 F ൨൮ വെ ൧൩ ൧൬ ൧൦꠱ പ്ര ൩൩꠰
29 S ൨൯ ൧൪ ൧൭ പൂ ദ്വി ൨൭꠱
30 SUN ൩൦ ൧൫ ൧൮ ൨꠲ തൃ ൨൧
31 M ൩൧ തി ൧൭ ൧൬ ൫൮꠱ ൧൪꠱
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/22&oldid=186063" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്