താൾ:CiXIV130 1874.pdf/17

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


മെയി.

നിന്റെ ബാല്യദിവസങ്ങളിൽ നിന്നോടുള്ള എന്റെ ഉഭയസമ്മതത്തെ ഞാൻ ഓൎത്തു
നിത്യ ഉഭയസമ്മതത്തെ നിന്നോടു സ്ഥിരപ്പെടുത്തും. ഹെസ. ൧൬, ൬൦.

തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൫൧ ൧൦ ൩൬ [ണം.
പൌൎണ്ണമാസി. ചന്ദ്രഗ്രഹ
൫൧ ൨൫ പൊറൂരപുലക്കോട്ടത്തു പുലയ
[രുടെ ഉത്സവം.
൫൧ ൪൮ ൧൨ പെ. ൪ാം ഞ.
൫൦ ൧൦ ൩൬
൫൦ ൧൦ ൨൫ ൪൯
൫൦ ൧൦ ൧൦ ൧൧ ൧൦ ൩൭
൫൦ ൧൦ ൧൧ ൧൧ ൨൬ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൫൦ ൧൦ ൧൧ ൫൦ ഉ. തി. ൧൨
൪൯ ൧൧ രാ. ൩൬
൧൦ ൪൯ ൧൧ ൨൫ ൪൯ പെസഹയിൽ. ൫ാം ഞ.
൧൧ ൪൯ ൧൧ ൧൩ ൩൬ [കക്കു സങ്ക്രമം.
൧൨ ൪൯ ൧൧ ൨൫ ഏകാദശിവ്രതം. ൪൩ നാഴി
൧൩ ൪൮ ൧൨ ൪൯ ൧൨ പ്രദോഷവ്രതം.
൧൪ ൪൮ ൧൨ ൩൬ ൧൧ സ്വൎഗ്ഗാരോഹണം.
൧൫ ൪൮ ൧൨ ൩൬ അമാവാസി.
൧൬ ൪൮ ൧൨ ൨൫ ൫൫
൧൭ ൪൭ ൧൩ ൨൦ ൪൬ സ്വൎഗ്ഗാരോഹണം. ക. ഞ.
൧൮ ൪൭ ൧൩ ൧൦ ൩൪
൧൯ ൪൭ ൧൩ ൫൮ ൨൮
൨൦ ൪൭ ൧൩ ൫൩ ൧൦ ൧൭
൨൧ ൪൬ ൧൪ ൧൦ ൪൧ ൧൧ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൨൨ ൪൬ ൧൪ ൧൧ ൩൨ ൧൧ ൫൬
൨൩ ൪൬ ൧൪ ഉ. തി. ൨൧ രാ. ൩൬
൨൪ ൪൬ ൧൪ ൨൫ പെന്തകോസ്തനാൾ. രാജ്ഞി
യുടെ ജനനദിവസം.
൨൫ ൪൫ ൧൫ ൪൯ ൧൧
൨൬ ൪൫ ൧൫ ൩൬ ൫൯
൨൭ ൪൫ ൧൫ ൨൪ ൪൮ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൮ ൪൫ ൧൫ ൧൨ ൩൬ പ്രദോഷവ്രതം. കിഴക്കോട്ട
൨൯ ൪൪ ൧൬ ൨൪ ഉത്സവാരംഭം.
൩൦ ൪൪ ൧൬ ൪൮ ൧൨ പൌൎണ്ണമാസി.
൩൧ ൪൪ ൧൬ ൩൬ ത്രിത്വനാൾ.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/17&oldid=186058" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്