താൾ:CiXIV130 1874.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


MAY. മെയി.
31 DAYS. ൩൧ ദിവസം.
🌝 പൌൎണ്ണമാസി 🌚 അമാവാസി
൧ാം, ൩൦ാം തിയ്യതി. മേടം — എടവം. ൨൫ാം തിയ്യതി.
ഇങ്ക്ലിഷ് മലയാളം മുഹമ്മദീയം കൊല്ലം ൧൦൪൯
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച തിയ്യതി മാസം തിയ്യതി മാസം നക്ഷത്രം. തിഥി.
1 F വെ ൨൦ 🌝 ൧൫ റബ്ബയെല്ലവ്വൽ. ചൊ ൪൦꠱ ൩൮꠱
2 S ൨൧ മേടം. ൧൬ വി ൪൫꠲ പ്ര ൪൨꠱
3 SUN ൨൨ ൧൭ ൫൦ ദ്വി ൪൫꠱
4 M തി ൨൩ ൧൮ തൃ ൫൩꠱ തൃ ൪൭꠲
5 TU ചൊ ൨൪ ൧൯ മൂ ൫൬꠲ ൪൮꠱
6 W ബു ൨൫ ൨൦ പൂ ൫൭꠱ ൪൮꠰
7 TH വ്യ ൨൬ ൨൧ ൫൭꠱ ൪൬꠱
8 F വെ ൨൭ ൨൨ തി ൫൬꠱ ൫൩꠱
9 S ൨൮ ൨൩ ൫൪꠱ ൩൯꠰
10 SUN ൧൦ ൨൯ ൨൪ ൫൧꠱ ൩൪꠰
11 M ൧൧ തി ൩൦ ൨൫ പൂ ൪൮꠲ ൨൮꠰
12 TU ൧൨ ചൊ ൩൧ ൨൬ ൪൭꠲ ൨൧꠲
13 W ൧൩ ബു ൨൭ രേ ൩൯꠱ ദ്വാ ൧൫
14 TH ൧൪ വ്യ ൨൮ ൩൫ ത്ര ൮꠱
15 F ൧൫ വെ 🌚 ൨൯ ൩൧
16 S ൧൬ ൧൦൪൯


എടവം.
൧൨൯൧


റബയെൽആഹർ.
കാ ൨൫꠱ പ്ര ൫൬
17 SUN ൧൭ രോ ൨൪꠱ ദ്വി ൫൧꠰
18 M ൧൮ തി ൨൨꠱ തൃ ൪൭꠱
19 TU ൧൯ ചൊ തി ൨൨ ൪൪꠲
20 W ൨൦ ബു പു ൨൨꠰ ൪൩꠲
21 TH ൨൧ വ്യ പൂ ൨൪ ൪൩
22 F ൨൨ വെ ൧൦ ൨൬꠱ ൪൪꠰
23 S ൨൩ ൧൧ ൨൯꠲ ൪൬
24 SUN ൨൪ ൧൨ പൂ ൩൪꠱ ൪൯꠲
25 M ൨൫ തി ൧൩ ൧൦ ൪൦꠰ ൫൩꠲
26 TU ൨൬ ചൊ ൧൪ ൧൧ ൪൬ ൫൮
27 W ൨൭ ബു ൧൫ ൧൨ ചി ൫൧꠲ ൨꠲
28 TH ൨൮ വ്യ ൧൬ ൧൩ ചൊ ൫൭꠱ ദ്വാ ൭꠰
29 F ൨൯ വെ ൧൭ ൧൪ ചൊ ൨꠲ ത്ര ൧൧꠰
30 S ൩൦ ൧൮ 🌝 ൧൫ വി ൧൪
31 SUN ൩൧ ൧൯ ൧൬ ൧൧꠱ ൧൭꠰
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/16&oldid=186057" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്