താൾ:CiXIV130 1874.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ഫിബ്രുവരി.

നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടയുഗത്തിൽ
നിന്നു നമ്മെ എടുത്തു കൊള്ളേണ്ടതിന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തന്നെത്താൻ കൊ
ടുത്തു വെച്ചവനു യുഗാദികളോളം തേജസ്സുണ്ടാക. ഗല. ൧, ൪.


തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൧൧ ൪൯ ൪൮ ൧൨ സപ്തതിദിനം ഞ. പൌൎണ്ണമാ
സി.
൧൧ ൪൯ ൩൬
൧൦ ൫൦ ൨൪ ൪൮ കണ്ണാടിപ്പറമ്പത്ത ഊട്ട.
൧൦ ൫൦ ൧൧ ൩൬
൧൦ ൫൦ ൨൫
൧൦ ൫൦ ൪൯ ൧൦ ൧൩
൫൧ ൧൦ ൩൬ ൧൧ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൫൧ ൧൧ ൨൪ ൧൧ ൪൬ ഷഷ്ഠിദിനം ഞ. ഉച്ചാർ ആരം
ഭം.
൫൧ ൧൧ ൫൯ ഉ. തി. ൧൬
൧൦ ൫൧ രാ. ൪൧ ൩൮ നാഴികക്കു സങ്ക്രമം.
൧൧ ൫൨ ൨൨ ൪൬ കല്ലാക്കോട്ടത്ത ഊട്ടും പയ്യാവൂ
രൂട്ടും ആരംഭം.
൧൨ ൫൨ ൧൧ ൩൬
൧൩ ൫൨ ൨൪ ഏകാദശിവ്രതം. ആണ്ടലൂർ മു
൧൪ ൫൨ ൪൮ ൧൨ പ്രദോഷവ്രതം. [ടിആരംഭം.
൧൫ ൫൩ ൩൬ പഞ്ചദശദിനം ഞ. ശിവരാത്രി.
൧൬ ൫൩ ൨൫ ൪൯ അമാവാസി. ✱
൧൭ ൫൩ ൧൭ ൪൭ മുഹരം. മുഹമ്മദീയ†
൧൮ ൫൩ ൧൫ ൪൩ ക്രിസ്തീയ നോമ്പിന്റെ ആരം
ഭം.
൧൯ ൫൪ ൧൦ ൩൬
൨൦ ൫൪ ൨൯ ✱ഏച്ചൂരകോട്ടത്ത ഉത്സവം.
൨൧ ൫൪ ൫൩ ൧൦ ൧൭ †വൎഷത്തിന്റെ ആരംഭം.
൨൨ ൫൪ ൧൦ ൪൧ ൧൧ നോമ്പിൽ ൧ാം ഞ. ഷഷ്ഠിവ്ര
തം.
൨൩ ൫൫ ൧൧ ൩൧ രാ. ൧൦
൨൪ ൫൫ ഉ. തി. ൩൮
൨൫ ൫൫ ൨൮ ൫൬
൨൬ ൫൫ ൨൦ ൩൫
൨൭ ൫൬ ൧൦ ൩൫ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൮ ൫൬ ൫൯ ൨൪ പ്രദോഷവ്രതം.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/11&oldid=186052" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്