താൾ:CiXIV130 1874.pdf/10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


FEBRUARY. ഫിബ്രുവരി.
28 DAYS. ൨൮ ദിവസം.
🌝 പൌൎണ്ണമാസി 🌚 അമാവാസി
൧ാം തിയ്യതി. മകരം — കുംഭം. ൧൬ാം തിയ്യതി.
ഇങ്ക്ലിഷ് മലയാളം മുഹമ്മദീയം കൊല്ലം ൧൦൪൯
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച തിയ്യതി മാസം തിയ്യതി മാസം നക്ഷത്രം. തിഥി.
1 SUN ൨൦ 🌝 ൧൪ ദുല്ഹജി.


൧൨൯൦
പൂ ൮꠰ ൨൬꠲
2 M തി ൨൧ മകരം. ൧൫ ൧൨ പ്ര ൨൯꠱
3 TU ചൊ ൨൨ ൧൬ ൧൬꠱ ദ്വി ൩൩
4 W ബു ൨൩ ൧൭ പൂ ൨൨꠰ തൃ ൩൭꠱
5 TH വ്യ ൨൪ ൧൮ ൨൮ ൪൨꠰
6 F വെ ൨൫ ൧൯ ൩൩꠲ ൪൭꠰
7 S ൨൬ ൨൦ ചി ൩൯꠱ ൫൧꠲
8 SUN ൨൭ ൨൧ ചൊ ൪൪꠲ ൫൬꠰
9 M തി ൨൮ ൨൨ വി ൪൯꠰ ൫൯꠲
10 TU ൧൦ ചൊ ൨൯ ൨൩ ൫൩꠰ ൨꠰
11 W ൧൧ ബു ൧൦൪൯ ൨൪ തൃ ൫൬ ൩꠲
12 TH ൧൨ വ്യ ൨൫ മൂ ൫൭꠲ ൪꠰
13 F ൧൩ വെ ൧൨൮൪ പൂ ൫൮ ൩꠰
14 S ൧൪ ൨൭ ൫൭꠱ ദ്വാ
15 SUN ൧൫ ൨൮ തി ൫൫꠲ ൫൭꠱
16 M ൧൬ തി 🌚 ൨൯ ൫൩꠰ ൫൩
17 TU ൧൭ ചൊ കുംഭം. മുഹരം


൧൨൯൧
൪൯꠲ പ്ര ൪൭꠰
18 W ൧൮ ബു പൂ ൪൫꠲ ദ്വി ൪൧꠰
19 TH ൧൯ വ്യ ൪൧꠰ തൃ ൩൫
20 F ൨൦ വെ ൧൦ രേ ൩൭ ൨൮꠰
21 S ൨൧ ൧൧ ൩൨꠱ ൨൨
22 SUN ൨൨ ൧൨ ൨൮꠲ ൧൬꠰
23 M ൨൩ തി ൧൩ കാ ൨൬ ൧൧꠰
24 TU ൨൪ ചൊ ൧൪ രോ ൨൪ ൭꠰
25 W ൨൫ ബു ൨൨꠱ ൪꠰
26 TH ൨൬ വ്യ ൧൬ ൧൦ തി ൨൧꠲ ൧꠲
27 F ൨൭ വെ ൧൭ ൧൧ പു ൨൩꠲ ൨꠱
28 S ൨൮ ൧൮ ൧൨ പൂ ൨൫꠱ ദ്വാ ൩꠰
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/10&oldid=186051" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്