താൾ:CiXIV130 1866.pdf/53

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഞാൻ സ്നെഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശാസിച്ചു ശിക്ഷിക്കുന്നു. അറി. ൩, ൧൯. ൪൯

ഇങ്ക്ലിഷ.

ഞാൻ. ശതതൂക്കം. കാലാംശം. കല്ലു. റാത്തൽ.
൨൦
൧൪

നീളം അളവു.

മലയാളം. ഇങ്ക്ലിഷ.
എണ്മണി ൧ തൊര ൧൨ ഇഞ്ചി ൧ ഫൂട്ടു
തൊര ൧ വിരൽ പൂട്ടു ൧ വാര
൨൪ വിരൽ ൧ മുഴക്കൊൽ ഫൂട്ടു ൧ ഫാഥൊം
൨൦൦൦ മുഴക്കൊൽ ൧ നാഴിക ൫॥ വാര ൧ ദണ്ഡു
നാഴിക ൧ കാതം ൧൭൬൦ വാര ൧ മൈൽ

തിരുവിതാം കൊട്ട.

കടുകെട ൧ എള്ളെട ചാൺ ൧ മുഴം
എള്ളെട ൧ നെല്ലെട മുഴം ൧ കൊൽ
നെല്ലെട ൧ അംഗുലം കൊൽ ൧ ദണ്ഡു
അംഗുലം ൧ ചാൺ ൮൦൦ ദണ്ഡു ൧ നാഴിക
൧ നാഴിക യൊജന.

ധാന്യളവു.

മലയാളം. തിരുവിതാം കൊട്ട.
൩൦൦ നെണ്മണി ൧ ചവടു ൧൦൦൦ നെണ്മണി ൧ നാഴി
ചവടു ൧ ആഴക്ക നാഴി ൧ ഇടങ്ങഴി
ആഴക്ക ൧ ചെറുനാഴി ഇടങ്ങഴി ൧ ആഡകം
ചെറുനാഴി ൧ ഇടങ്ങഴി ൧൦ ,, ൧ പറ
ഇടങ്ങഴി ൧ ആഡകം ൧൬ ,, ൧ ദ്രൊണം
൧൦ ഇടങ്ങഴി ൧ പറ ൨൫൬ ,, ൧ ഖാരി
൨൦ ,, ൧ പൊതി
൨൫ ,, ൧ മൂട

ദ്രവാദികളുടെ അളവു.

മലയാളം. ഇങ്ക്ലിഷ.
ആഴക്ക ൧ ഉരി ൬൦ തുള്ളി ൧ ദ്രാം
ഉരി ൧ നാഴി ദ്രാം ൧ ഔൻസ
നാഴി ൧ കുറ്റി ൨൦ ഔൻസ ൧ പയിണ്ട
൧൬ കുറ്റി ൧ പാടം പയിണ്ട ൧ ഗലൊൻ

7

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/53&oldid=180780" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്