താൾ:CiXIV130 1866.pdf/44

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൦ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കയുമരുത. എഫ. ൪, ൩൦.

൧ാം പട്ടിക വെപ്പൂർ തൊട്ടു ചെന്നപ്പട്ടണം വരെക്കും കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ്റൻ ഇരിമ്പു പാതയിൽ
കൂടിയ പുകവണ്ടി വലികൾ കിഴക്കൊട്ടു പൊയാൽ.
മൈൽസ
വെപ്പുരിൽ
നിന്നു.
പുകവണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ. ആഴ്ചതൊറും. ഞായറാഴ്ചയിൽ
മാത്രം.
൧. ൨. ൩.
തരം
൧. ൨.
തരം.
ചരക്കു. ചരക്കു. ൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨. ൩.
തരം
ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു. ഉ. തി.
293½ അമ്മൂർ . . . . . . . . 2 33 7 10 9 32 2 25 2 33 2 25
300¾ മെൽപട്ടി . . . . . വ . . 7 32 10 0 2 38
പു . . 10 43
310½ കുടിയെത്തം . . . . . . 8 10 11 30 3 0 3 0
825¾ വെലൂർ . . . . . വ . . 4 12 6 10 8 45 12 21 3 30 4 12 3 30
പു . . 4 20 9 0 12 26 3 35 4 20 3 35
333¼ തിരുവല്ലം. . . . . . . 6 30 9 31 12 50 3 53
341¼ ആൎക്കാടു . . . . . . . 5 10 6 50 10 5 11 14 4 10 5 10 4 10
350½ ചൊളിയങ്കപുറം . . . . . 7 20 10 36 1 40 4 32
363¾ അറകൊണം . . . . വ . . 6 17 8 20 11 25 2 32 5 0 6 17 5 0
ഉ. തി. ഉ. തി.
443 രെട്ടിപള്ളി . . . . . . . 3 0 3 0
അറകൊണം . . . . പു . . 6 25 3 50 11 35 2 42 5 10 6 25 5 10
370¼ ചിന്നമ്മാപെട്ട . . . . . . 9 10 12 0 3 5 5 25
376¾ കടമ്പത്തൂർ . . . . . . . 9 31 3 32 5 40
380½ തിരുവളൂർ . . . . . . . . 7 31 9 45 12 39 3 45 5 50 7 31 5 50
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/44&oldid=180770" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്