താൾ:CiXIV130 1866.pdf/43

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പിശാചിനു സ്ഥലം കൊടുക്കയുമരുത. എഫ. ൪, ൨൭. ൩൯

ഉ. തി ഉ. മു. ഉ. മു.
പു . . 2 15 12 30 4 45 2 15 4 45
120¼ സൊമനൂർ . . . . . . . 3 3 1 20 5 29 3 3 5 29
131¼ അവനാശി . . . . . . . 3 50 2 2 6 0 3 50 6 0
139¾ ഊത്തുകളി . . . . . . . 4 15 2 36 6 28 4 15 6 28
154 പെറന്തുറി . . . . . . . 4 58 3 26 7 10 4 58 7 10
163¼ ൟരൊടു . . . . . . . . 5 24 4 1 7 40 5 24 7 40
175¾ ചങ്കിലിതൂൎക്കം . . . . . . . 6 12 4 50 8 25 6 12 8 25
186½ മൿദാനൽ ചാവടി . . . . . 6 45 5 35 9 3 6 45 9 3
199½ ചെലം . . . . . . വ . . 7 20 6 5 9 35 7 20 9 35
1, & 2
തരം.
1, 2 & 3
തരം.
൩ തരം. ചറക്കു. 1, 2 & 3
തരം.
1, & 2
തരം.
1, 2 & 3
തരം.
*ഉ. തി.
†ഉ. മു.
‡ ഉ. മു.
ഉ. തി. ഉ. മു. ഉ. മു. ഉ. മു. ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു.
ചെലം . . . . . പു . . 8 0 3 0 9 55 8 0 9 55
214 ശിവരായമല . . . . . . . . 9 0 3 55 10 35 9 0 10 35
226 മല്ലാപുറം . . . . . . . . 10 0 4 55 11 11 10 0 11 11
240½ മൊറാപുറം . . . . . . . 11 0 5 50 11* 50 11 0 11* 50
255 ശാമൽപട്ടി . . . . . . . 12† 0 6 45 12 30 12‡ 0 12 30
269½ തിരുപ്പത്തൂർ . . . . . . . . 12 50 7 35 1 5 12 50 1 5
274¼ ചൊലാൎപ്പെട്ട, . . . വ . . 1 5 7 55 1 20 1 5 1 20
ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു. ഉ. തി.
258¾ പെങ്കളൂർ . . . . വ . . 6 50 6 30 6 50 6 30
ചോലാൎപ്പെട്ട . . . പു . . 1 30 6 0 8 15 1 40 1 30 1 40
283½ വാണിയമ്പാടി . . . . . . 6 30 8 52 2 5 2 5
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/43&oldid=180769" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്