താൾ:CiXIV130 1866.pdf/42

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൮ സൂൎയ്യൻ നിങ്ങളുടെ കൊപത്തിന്മെൽ അസ്തമിക്കരുത. എഫ, ൪, ൨൬.

൧ാം പട്ടിക വെപ്പൂർ തൊട്ടു ചെന്നപ്പട്ടണം വരെക്കും കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ്റൻ ഇരിമ്പു പാതയിൽ
കൂടിയ പുകവണ്ടി വലികൾ കിഴക്കൊട്ടു പൊയാൽ.

മൈൽസ
വെപ്പൂരിൽ
നിന്നു.
പുകവണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ ആഴ്ചതൊറും ഞായറാഴ്ചയിൽ
മാത്രം— എന്ന കുറി വണ്ടി താ
മസിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നു.

വ. എന്നതു വണ്ടി വരവു.

പു. „ വണ്ടി പുറപ്പാടു

ഉ. മ. „ ഉച്ചെക്കു മുമ്പെ.

ഉ. ത. „ ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ടു.

ഉ. അ. „ ഉറുപ്പിക, അണ,
പൈ എന്നവ കുറിക്കുന്നു.

ഉറുപ്പികക്കു ൧൬ അണാവും (നാ
ലു മുക്കാൽ, മൂന്നു പുത്തൻ അല്ലാ
യ്കിൽ തുട്ടു)

ഒരണ്ണക്കു ൧൨ പൈയും ഉണ്ടു.

൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨.
തരം.
ചരക്കു. ചരക്കു. ൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨.
തരം.
ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു ഉ. തി.
വെപ്പൂർ . . . . . . . . 7 15 12 30 7 15 12 30
പരപ്പനങ്ങാടി . . . . . . 7 45 1 0 7 45 1 0
13¾ താനിയൂർ . . . . . . . . 8 2 1 18 8 2 1 18
18¾ തിരൂർ . . . . . . വ . . 8 21 1 35 8 21 1 35
പു. . 8 26 1 40 8 26 1 40
28 കുറ്റിപ്പുറം . . . . . . . 8 55 2 12 8 55 2 12
39½ പട്ടാമ്പി . . . . . . . . 9 28 2 50 9 28 2 50
46¾ ചെറുവണ്ണൂർ . . . . . . . . 9 58 3 15 9 58 3 15
54¾ ഒറ്റപ്പാലം . . . . . . 10 30 3 45 10 30 3 45
59¼ ലക്കിടി . . . . . . . . 10 47 4 1 10 47 4 1
68½ പറളി . . . . . . . . . 11 15 4 27 11 15 4 27
74¼ പാലക്കാടു . . . . . വ . . 11 35 4 44 11 35 4 44
പു. . 11 50 4 54 11 50 4 54
ഉ. തി. ഉ. മു. ഉ. തി.
82¾ കഞ്ചിക്കൊടു . . . . . . . . 12 20 5 19 9 10 12 20 5 19
98¼ മതുക്കരെ . . . . . . . . 1 20 6 20 1 20 6 20
104¼ കൊയമ്പുത്തൂർ . . . . വ . . 1 40 6 40 10 45 1 40 6 40
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/42&oldid=180768" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്