താൾ:CiXIV130 1866.pdf/17

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
SEPTEMBER. സെപ്തെംബർ.
30 DAYS ൩൦ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൯ തിയ്യതി. കന്നി. ൨൪ തിയ്യതി.

നിങ്ങളുടെ സത്രുക്കളെ സ്നെഹിപ്പിൻ, നിങ്ങളെ ഹിംസിക്കുന്നവരെ
അനുഗ്രഹിപ്പിൻ. മത്ത. ൫, ൪൪.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 S ചിങ്ങം. ൧൭ കാ ൩൬꠰ ൪൧꠱ ൧൮൫൨ ഹിന്തു രാജ്യങ്ങൾ കിരീടത്തി
ന്നു ആധീനമാക്കപ്പെട്ടതു.
2 SUN ൧൮ രൊ ൩൧꠲ ൩൪꠲꠴ ത്രീത്വം ക. ൧൪ാം ഞ. അഷ്ഠമി രൊ
ഹണി.
3 M തി ൧൯ ൨൭꠱ ൨൯
4 TU ചൊ ൨൦ തി ൨൩꠲ ൨൨꠱꠴ മൊസ്കൊ നഗരം ചുടപ്പെട്ടതു ൧൮൧൨.
5 W ബു ൨൧ പു ൨൦꠱꠴ ൧൭꠰꠴ ചിന്തയില്ലാത്തവന്നു ശീതമില്ല. തനിക്ക
ല്ലാത്തതു തുടങ്ങരുത.
6 TH വ്യ ൨൨ പൂ ൧൮꠰ ദ്വ ൧൨꠲꠴
7 F വെ ൨൩ ൧൬꠲꠴ ത്ര ൯꠱
8 S ൨൪ ൧൬꠲ ൭꠱ ആയില്യം മകം.
9 SUN 🌚 ൨൫ പൂ ൧൭꠲꠴ ൬꠲ ത്രീത്വം ക. ൧൫ാം ഞ. ആവണി അ
മാവാസി.
10 M ൧൦ തി ൨൬ ൨൦ പ്ര ൭꠱
11 TU ൧൧ ചൊ ൨൭ ൨൧ ദ്വി ൯꠰꠴ ജമാദിൻ അവ്വൽ മാസാരംഭം.
12 W ൧൨ ബു ൨൮ ചി ൨൭꠱ തൃ ൧൨꠰ മറ്റെവരുടെതല്ല നിന്റെ ദൊഷത്തെ
തന്നെ ഒൎത്തു വിചാരിക്ക.
13 TH ൧൩ വ്യ ൨൯ ചൊ ൩൨꠰꠴ ൧൬
14 F ൧൪ വെ ൩൦ വി ൩൮ ൨൦꠰ തനിക്കിറങ്ങിയാൽ തനിക്കറിയാം.
15 S ൧൫ ൩൧ ൪൩꠲ ൨൫ ൧൦ നാഴികക്ക അനിഴത്തിൽ രവി സ
ങ്കരമണം.
16 SUN ൧൬ കന്നി. തൃ ൪൯꠱ ൨൯꠱ ത്രീത്വം ക. ൧൬ാം ഞ.
17 M ൧൭ തി മൂ ൫൪꠲꠴ ൩൩꠱ തന്റെ ജീവനെ സ്നെഹിക്കുന്നവൻ
അതിനെ നശിപ്പിക്കും.
18 TU ൧൮ ചൊ മൂ ൩൭꠰꠴
19 W ൧൯ ബു പൂ ൪꠱ ൪൦꠱
20 TH ൨൦ വ്യ ൭꠲꠴ ൪൨꠱ ൧൮൫൭ ദുല്ഹി നഗരം പിടിച്ചതു.
21 F ൨൧ വെ തി ൧൦꠰ ദ്വ ൪൩꠱ മത്തായി സുവിശെഷകൻ.
22 S ൨൨ തി ൧൧꠲ ത്ര ൪൩꠴
23 SUN ൨൩ ൧൧꠲ ൪൧꠱ ത്രീത്വം ക. ൧൭ാം ഞ.
24 M ൨൪ തി 🌝 പൂ ൧൦꠲ ൩൮꠱꠴ നാറ്റാൻ കൊടുത്താൽ നക്കരുത.
25 TU ൨൫ ചൊ ൧൦ ൮꠲ പ്ര ൩൩꠱꠴ നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കും വി
ശ്വസിച്ചാൽ എല്ലാം കഴിയും.
26 W ൨൬ ബു ൧൧ രെ ൫꠲ ദ്വി ൨൯꠱꠴
27 TH ൨൭ വ്യ ൧൨ ൨꠰꠴ തൃ ൨൩꠲
28 F ൨൮ വെ ൧൩ കാ ൫൩꠲ ൧൫ ൧൨൫൭ ലഗ്നാ മടക്കി പിടിച്ചതു.
29 S ൨൯ ൧൪ രൊ ൫൩꠱ ൧൦꠲꠴
30 SUN ൩൦ ൧൫ ൪൪꠱ ‌൨൯ ത്രീത്വം ക. ൧൮ാം ഞ.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/17&oldid=180741" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്