താൾ:CiXIV130 1866.pdf/12

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
APRIL. എപ്രീൽ.
30 DAYS ൩൦ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൧൫ തിയ്യതി. മെടം ൨൯ തിയ്യതി.

നീതിക്കായി വിശന്നു ദാഹിക്കുന്നവർ ധന്യർ അവർ
തൃപ്തർ ആകും. മത്ത. ൫, ൬.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 SUN മീനം. ൨൦ ചി ൩൬꠰ പ്ര ൧൪꠲ പുനരുത്ഥാന നാൾ.
2 M തി ൨൧ ചൊ ൪൨꠴ ദ്വി ൧൯꠰ കുരുടനെയും ചെകിടനെയും പരി
ഹസിക്കരുത.
3 TU ചൊ ൨൨ വി ൪൮꠱ തൃ ൨൪꠱
4 W ബു ൨൩ ൫൪꠰ ൨൮꠲꠴
5 TH വ്യ ൨൪ തൃ ൫൯꠲ ൩൩꠴ ൧൪൯൭ കനദാരാജ്യം കാണായ്വന്നതു.
6 F വെ ൨൫ തൃ ൪꠰ ൩൬꠲꠴ ൧൮൩൪ കൊടകയുദ്ധം.
7 S ൨൬ മൂ ൮꠰ ൩൯꠱꠴
8 SUN ൨൭ പൂ ൧൧꠱ ൪൧꠴ പെസഹയിൽ ൧ാം ഞ. ൧൮൫൯ ത
ന്തിയതൊപ്പിയെ തൂക്കികൊന്നതു.
9 M തി ൨൮ ൧൩꠱꠴ ൪൧꠲
10 TU ൧൦ ചൊ ൨൯ തി ൧൪꠱ ൪൧꠴
11 W ൧൧ ബു ൩൦ ൧൪꠰ ൩൯꠱ ഏകാദശിവൃതം അസ്തമിച്ച ൧൩ നാ
ഴികക്കു സംങ്കരമം.
12 TH ൧൨ വ്യ ൧൨꠱ ദ്വ ൩൫꠱꠴ യാതൊരു പ്രാണിയെയും വെറുതെ
ദണ്ഡിപ്പിക്കരുത.
13 F ൧൩ വെ പൂ ൧൦꠱꠴ ത്ര ൩൧꠱
14 S ൧൪ ൭꠰꠴ ൨൬
15 SUN ൧൫ 🌚 ‌ ൪ രെ ൨൧꠱ പെസഹയിൽ ൨ാം ഞ.
16 M ൧൬ തി മെടം. ൫൯꠰ പ്ര ൧൮꠱ ൧൮൫൩ ബൊമ്പായിൽ തീ വണ്ടി
17 TU ൧൭ ചൊ കാ ൫൪꠱꠴ ദ്വി ൬꠲ ദുൽഹജി മാസാരംഭം. [ആരംഭിച്ചത.
18 W ൧൮ ബു രൊ ൫൦꠱ തൃ മറ്റെവരിൽ നിണക്ക ഇഷ്ടകെടായു
ള്ള പ്രവൃത്തികളെ ഒരു നാളും ചെയ്യ
രുത.
19 TH ൧൯ വ്യ ൪൬꠱ ൫൪
20 F ൨൦ വെ തി ൪൩꠰ ൪൮
21 S ൨൧ ൧൦ പു ൪൦꠲ ൪൪
22 SUN ൨൨ ൧൧ പൂ ൩൯꠰ ൪൦꠱ പെസഹയിൽ ൩ാം ഞ.
23 M ൨൩ തി ൧൨ ൩൯ ൩൮꠰꠴ നിന്റെ സകല പ്രവൃത്തി വിചാര
വാക്കുകളെയും എണ്ണം എടുക്കുന്ന ഒരു
ആൾ ഉണ്ടു എന്നു എപ്പൊഴും ഒൎക്കുക.
ആൾ ഉണ്ടു എന്നു എപ്പൊഴും ഒൎക്കുക.
24 TU ൨൪ ചൊ ൧൩ ൩൯꠲ ൩൭꠰꠴
25 W ൨൫ ബു ൧൪ പൂ ൪൧꠱꠴ ൩൭꠲
26 TH ൨൬ വ്യ ൧൫ ൪൪꠲ ദ്വ ൩൯꠰꠴ മനുഷ്യൻ വിതക്കുന്നതിനെ അവൻ
കൊയ്യും.
27 F ൨൭ വെ ൧൬ ൪൮꠲ ത്ര ൪൨꠰
28 S ൨൮ ൧൭ ചി ൫൩꠱ ൪൫꠱
29 SUN ൨൯ 🌝 ൧൮ ചൊ ൫൮꠲꠴ ൪൯꠴ പെസഹയിൽ ൪ാം ഞ.
30 M ൩൦ തി ൧൯ ചൊ ൪꠱꠴ പ്ര ‌൪൯
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/12&oldid=180735" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്