താൾ:CiXIV130 1866.pdf/10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
FEBRUARY. ഫിബ്രുവരി.
28 DAYS ൨൮ ദിവസം
🌚 അമാവാസി,
കുംഭം. ൧൫ തിയ്യതി.

ഖെദിക്കുന്നവർ ധന്യർ അവരല്ലൊ ആശ്വ
സിക്കപ്പെടും. മത്ത. ൫, ൪.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 TH വ്യ മകരം. ൨൦ ൪൧꠱ ദ്വി ൫൦꠲
2 F വെ ൨൧ പൂ ൪൪꠰ തൃ ൫൨ മറിയയുടെ ശുദ്ധീകരണം.
3 S ൨൨ ൪൭꠲꠴ ൫൪꠲
4 SUN ൨൩ ൫൨꠱ ൫൮꠰ ഷഷ്ടിദിനം.
5 M തി ൨൪ ചി ൫൭꠲ ൨꠱ വരവിൽ അധികം ചിലവാക്കാത്തവ
ന്നു കടം വരാ.
6 TU ചൊ ൨൫ ചി ൩꠰꠴ ൭꠴
7 W ബു ൨൬ ചൊ ൯꠰ ൧൨꠴
8 TH വ്യ ൨൭ വി ൧൪꠴ ൧൬꠲꠴ ൧൫൮൭ സ്കൊത്ത രാജ്ഞിയായ മറിയാ
ശിരചെ്ശദം അനുഭവിച്ചത.
9 F വെ ൨൮ ൨൦꠰꠴ ൨൧꠴
10 S ൧൦ ൨൯ തൃ ൨൫꠴ ൨൫ ൧൮൪൦ രാജ്ഞിയുടെ വിവാഹം അസ്ത
മിച്ച ൪ നാഴികക്ക രവി സംങ്കരമണം.
11 SUN ൧൧ മൂ ൨൯꠴ ൨൭꠲ പഞ്ചദശദിനം ഏകാദശിവൃതം.
12 M ൧൨ തി പൂ ൩൨꠰ ദ്വ ൨൯꠲
13 TU ൧൩ ചൊ ൩൪꠰ ത്ര ൩൦꠰ പ്രദൊഷം ശിവരാത്രി.
14 W ൧൪ ബു തി ൩൫꠲ ൩൦꠰꠴ നൊമ്പിന്റെ ആരംഭം.
15 TH ൧൫ വ്യ 🌚 ൩൪꠰꠴ ൩൭꠱ ൧൫൦൦ ഇങ്ക്ലാന്തിൽ രാജ്യകടം ആരം
16 F ൧൬ വെ കുംഭം. ൩൩꠴ പ്ര ൨൪꠰ ഫാല്ഗുന മാസാരംഭം. [ഭിച്ചതു.
17 S ൧൭ പൂ ൩൦꠱ ദ്വി ൧൯꠲ ശബ്ബാൽ മാസാരംഭം.
18 SUN ൧൮ ൨൭꠰ തൃ ൧൪꠱ നൊമ്പിൽ ൧ാം ഞ.
19 M ൧൯ തി രെ ൨൩꠰ ൮꠱꠴ നിന്നിൽ അധികം സൌഖ്യമുള്ളവരെ
അല്ല ദീനരെ തന്നെ നൊക്കിയാൽ നീ
തൽക്ഷണം ധനവാനാകും.
20 TU ൨൦ ചൊ ൧൦ ൧൯ ൨꠴
21 W ൨൧ ബു ൧൧ ൧൪꠱ ൫൫꠱꠴
22 TH ൨൨ വ്യ ൧൨ കാ ൧൦꠰꠴ ൪൯꠰ ൧൭൩൩ അമെരിക്കകാരനായ വശ
ങ്കതൻ പടനായകൾ ജനിച്ചത.
23 F ൨൩ വെ ൧൩ രൊ ൬꠱ ൪൩꠱
24 S ൨൪ ൧൪ ൩꠰ ൩൮꠴ മത്തിയ അപ്പൊസ്തലൻ.
25 SUN ൨൫ ൧൫ തി ൩൩꠲꠴ നൊമ്പിൽ ൨ാം ഞ. എകാദശിവൃതം.
26 M ൨൬ തി ൧൬ പൂ ൫൯꠱ ദ്വ ൩൦꠲ പ്രദൊഷം.
27 TU ൨൭ ചൊ ൧൭ ൫൯꠰꠴ ത്ര ൨൮꠲꠴
28 W ൨൮ ബു ൧൮ ൨൮꠴
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/10&oldid=180733" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്