താൾ:CiXII844.pdf/82

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൬

ലൊൾ

മ്രിയതാം മ്രിയെതാം മ്രിയന്താം
മ്രിയസ്വ മ്രിയെഥാം മ്രിയദ്ധ്വം
മ്രിയൈ മ്രിയാവഹൈ മ്രിയാമഹൈ

ലിൎങ

മ്രിയെത മ്രിയെയാതാം മ്രിയെരൻ
മ്രിയെഥാഃ മ്രിയെയാഥാം മ്രിയെദ്ധ്വം
മ്രിയെയ മ്രിയെവഹി മ്രിയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

മൃഷീഷ്ട മൃഷീയാസ്താം മൃഷീരൻ
മൃഷീഷ്ഠാഃ മൃഷീയാസ്ഥാം മൃഷീദ്ധ്വം
മൃഷീയ മൃഷീവഹി മൃഷീമഹി

ലിൾ

മമാര മമ്രതുഃ മമ്രുഃ
മമൎത്ഥ മമ്രഥുഃ മമ്ര
മമാര മമര മമ്രിവ മമ്രിമ

ലുൎങ

അമൃത അമൃഷാതാം അമൃഷത
അമൃഥാഃ അമൃഷാഥാം അമൃഢ്വം
അമൃഷി അമൃഷ്വഹി അമൃഷ്മഹി

ലുൾ

മൎത്താ മൎത്താരൌ മൎത്താരഃ
മൎത്താസി മൎത്താസ്ഥഃ മൎത്താസ്ഥ
മൎത്താസ്മി മൎത്താസ്വഃ മൎത്താസ്മഃ

ലൃൎങ

അമരിഷ്യൽ അമരിഷ്യതാം അമരിഷ്യൻ
അമരിഷ്യഃ അമരിഷ്യതം അമരിഷ്യത
അമരിഷ്യം അമരിഷ്യാവ അമരിഷ്യാമ

ലൃൾ

മരിഷ്യതി മരിഷ്യതഃ മരിഷ്യന്തി
മരിഷ്യസി മരിഷ്യഥഃ മരിഷ്യഥ
മരിഷ്യാമി മരിഷ്യാവഃ മരിഷ്യാമഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/82&oldid=178539" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്