താൾ:CiXII844.pdf/7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


സിദ്ധരൂപം.

അകാരാന്തഃ

പുല്ലിംഗഃ

വൃക്ഷഃ വൃക്ഷൌ വൃക്ഷാഃ
ഹെ വൃക്ഷ ഹെ വൃക്ഷൌ ഹെ വൃക്ഷാഃ
വൃക്ഷം വൃക്ഷൌ വൃക്ഷാൻ
വൃക്ഷണ വൃക്ഷാഭ്യാം വൃക്ഷൈഃ
വൃക്ഷായ വൃക്ഷാഭ്യാം വൃക്ഷെഭ്യഃ
വൃക്ഷാൽ വൃക്ഷാഭ്യാം വൃക്ഷെഭ്യഃ
വൃക്ഷസ്യ വൃക്ഷയൊഃ വൃക്ഷാണാം
വൃക്ഷെ വൃക്ഷയൊഃ വൃക്ഷെഷു
സൎവഃ സൎവൌ സൎവെ
ഹെ സൎവ ഹെ സൎവൌ ഹെ സൎവെ
സൎവം സൎവൌ സൎവാൻ
സൎവെണ സൎവാഭ്യാം സൎവൈഃ
സൎവസ്മൈ സൎവാഭ്യാം സൎവെഭ്യഃ
സൎവസ്മാൽ സൎവാഭ്യാം സൎവെഭ്യഃ
സൎവസ്യ സൎവായൊഃ സൎവെഷാം
സൎവസ്മിൻ സൎവയൊഃ സൎവെഷു

ഉഭൌ—ഉഭൌ ഉഭാഭ്യാം ഉഭാഭ്യാം ഉഭാഭ്യാം ഉഭയൊഃ ഉഭയൊഃ

പൂൎവഃ പൂൎവൌ പൂൎവെ പൂൎവാഃ
ഹെ പൂൎവ ഹെ പൂൎവൌ ഹെ പൂൎവെ ഹെ പൂൎവാഃ
പൂൎവം പൂൎവൌ പൂൎവാൻ
പൂൎവെണ പൂൎവാഭ്യാം പൂൎവൈഃ
പൂൎവസ്മൈ പൂൎവാഭ്യാം പൂൎവെഭ്യഃ
പൂൎവസ്മാൽ പൂൎവാൽ പൂൎവാഭ്യാം പൂൎവെഭ്യഃ
പൂൎവസ്യ പൂൎവയൊഃ പൂൎവെഷാം
പൂൎവസ്മിൻ പൂൎവെ പൂൎവയൊഃ പൂൎവെഷു


A

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/7&oldid=178460" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്