താൾ:CiXII844.pdf/55

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൯

ലിൎങ

നന്ദെൽ നന്ദെതാം നന്ദെയുഃ
നന്ദെഃ നന്ദെതം നന്ദെത
നന്ദെയം നന്ദെവ നന്ദെമ

ആശിഷിലിൎങ

നന്ദ്യാൽ നന്ദ്യാസ്താം നന്ദ്യാസുഃ
നന്ദ്യാഃ നന്ദ്യാസ്തം നന്ദ്യാസ്ത
നന്ദ്യാസം നന്ദ്യാസ്വ നന്ദ്യാസ്മ

ലിൾ

നനന്ദ നനന്ദതു നനന്ദുഃ
നനന്ദിഥ നനന്ദഥുഃ നനന്ദ
നനന്ദ നനന്ദിവ നനന്ദിമ

ലുൎങ

അനന്ദീൽ അനന്ദിഷ്ടാം അനന്ദിഷ്ഠഃ
അനന്ദീഃ അനന്ദിഷ്ടം അനന്ദിഷ്ട
അനന്ദിഷം അനന്ദിഷ്വ അനന്ദിഷ്മ

ലുൾ

നന്ദിതാ നന്ദിതാരൌ നന്ദിതാരഃ
നന്ദിതാസി നന്ദിതാസ്ഥഃ നന്ദിതാസ്ഥ
നന്ദിതാസ്മി നന്ദിതാസ്വഃ നന്ദിതാസ്മഃ

ലൃൎങ

അനന്ദിഷ്യൽ അനന്ദിഷ്യതാം അനന്ദിഷ്യൻ
അനന്ദിഷ്യഃ അനന്ദിഷ്യതം അനന്ദിഷ്യത
അനന്ദിഷ്യം അനന്ദിഷ്യാവ അനന്ദിഷ്യാമ

ലൃൾ

നന്ദിഷ്യതി നന്ദിഷ്യതഃ നന്ദിഷ്യന്തി
നന്ദിഷ്യസി നന്ദിഷ്യഥഃ നന്ദിഷ്യഥ
നന്ദിഷ്യാമി നന്ദിഷ്യാവഃ നന്ദിഷ്യാമഃ

ദ്ധ്വൻസു ഗതൌച

ലൾ

ദ്ധ്വംസതെ ദ്ധ്വംസെതെ ദ്ധ്വംസന്തെ
ദ്ധ്വംസസെ ദ്ധ്വംസെഥെ ദ്ധ്വസദ്ധ്വെ
ദ്ധ്വംസെ ദ്ധ്വംസാവഹെ ദ്ധ്വംസാമഹെ

E

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/55&oldid=178510" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്