താൾ:CiXII844.pdf/51

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൫

എധ വൃദ്ധൌ ആത്മനെപദം

ലൾ

എധതെ എധെതെ എധന്തെ
എധസെ എധെഥെ എധദ്ധ്വെ
എധെ എധാവഹെ എധാമഹെ

ലൎങ

ഐധത ഐധെതാം ഐധന്ത
ഐധഥാഃ ഐധെഥാം ഐധദ്ധ്വം
ഐധെ ഐധാവഹി ഐധാമഹി

ലൊൾ

എധതാം എധെതാം എധന്താം
എധസ്വ എധെഥാം എധദ്ധ്വം
എധൈ എധാവഹൈ എധാമഹൈ

ലിൎങ

എധെത എധെയാതാം എധെരൻ
എധെഥാഃ എധെയാഥാം എധെദ്ധ്വം
എധെയ എധെവഹി എധെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

എധിഷീഷ്ട എധിഷീയാസ്താം എധിഷീരൻ
എധിഷീഷ്ഠാഃ എധിഷീയാസ്ഥാം എധിഷീദ്ധ്വം
എധിഷീയ എധിഷീവഹി എധിഷീമഹി

ലിൾ

എധാഞ്ചക്രെ എധാഞ്ചക്രാതെ എധാഞ്ചക്രിരെ
എധാഞ്ചകൃഷെ എധാഞ്ചക്രാഥെ എധാഞ്ചകൃഢ്വെ
എധാഞ്ചക്രെ എഥാഞ്ചകൃവഹെ എധാഞ്ചകൃമഹെ
എധാംബഭൂവ എധാംബഭൂവതുഃ എധാംബഭൂവുഃ
എധാംബഭൂവിഥ എധാംബഭൂവഥുഃ എധാംബഭൂവ
എധാംബഭൂവ എധാംബഭൂവിവ എധാംബഭൂവിമ
എധാമാസ എധാമസതുഃ എധാമാസുഃ
എധാമാസിഥ എധാമസഥുഃ എധാമാസ
എധാമാസ എധാമാസിവ എധാമസിമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/51&oldid=178506" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്