താൾ:CiXII844.pdf/50

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൪

ലൊൾ

ഭവതു ഭവതാൽ ഭവതാം ഭവന്തു
ഭവ ഭവതാൽ ഭവതം ഭവത
ഭവാനി ഭവാവ ഭവാമ

ലിൎങ

ഭവെൽ ഭവെതാം ഭവെയുഃ
ഭവെഃ ഭവെതം ഭവെത
ഭവെയം ഭവെവ ഭവെമ

ആശിഷിലിൎങ

ഭൂയാൽ ഭൂയാസ്താം ഭൂയാസുഃ
ഭൂയാഃ ഭൂയാസ്തം ഭൂയാസ്ത
ഭൂയാസം ഭൂയാസ്വ ഭൂയാസ്മ

ലിൾ

ബഭൂവ ബഭൂവതുഃ ബഭൂവുഃ
ബഭൂവിഥ ബഭൂവഥുഃ ബഭൂവ
ബഭൂവ ബഭൂവിവ ബഭൂവിമ

ലുൎങ

അഭൂൽ അഭൂതാം അഭൂവൻ
അഭൂഃ അഭൂതം അഭൂത
അഭൂവം അഭൂവ അഭൂമ

ലുൾ

ഭവിതാ ഭവിതാരൌ ഭവിതാരഃ
ഭവിതാസി ഭവിതാസ്ഥഃ ഭവിതാസ്ഥ
ഭവിതാസ്മി ഭവിതാസ്വഃ ഭവിതാസ്മഃ

ലൃൎങ

അഭവിഷ്യൽ അഭവിഷ്യതാം അഭവിഷ്യൻ
അഭവിഷ്യഃ അഭവിഷ്യതം അഭവിഷ്യത
അഭവിഷ്യം അഭവിഷ്യാവ അഭവിഷ്യാമ

ലൃൾ

ഭവിഷ്യതി ഭവിഷ്യതഃ ഭവിഷ്യന്തി
ഭവിഷ്യസി ഭവിഷ്യഥഃ ഭവിഷ്യഥ
ഭവിഷ്യാമി ഭവിഷ്യാവഃ ഭവിഷ്യാമഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/50&oldid=178505" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്