താൾ:CiXII844.pdf/105

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൯

ലൎങ

അപാലയൽ അപാലയതാം അപാലയൻ
അപാലയഃ അപാലയതം അപാലയത
അപാലയം അപാലയാവ അപാലയാമ


അപാലയത അപാലയെതാം അപാലയന്ത
അപാലയഥാഃ അപാലയെഥാം അപാലയദ്ധ്വം
അപാലയെ അപാലയാവഹി അപാലയാമഹി

ലൊൾ

പാലയതു പാലയതാൽ പാലയതാം പാലയന്തു
പാലയ പാലയതാൽ പാലയതം പാലയത
പാലയാനി പാലയാവ പാലയാമ


പാലയതാം പാലയെതാം പാലയന്താം
പാലയസ്വ പാലയെഥാം പാലയദ്ധ്വം
പാലയൈ പാലയാവഹൈ പാലയാമഹൈ

ലിൎങ

പാലയെൽ പാലയെതാം പാലയെയുഃ
പാലയെഃ പാലയെതം പാലയെത
പാലയെയം പാലയെവ പാലയെമ


പാലയെത പാലയെയാതാം പാലയെരൻ
പാലയെഥാഃ പാലയെയാഥാം പാലയെദ്ധ്വം
പാലയെയ പാലയെവഹി പാലയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

പാല്ല്യാൽ പാല്ല്യാസ്തം പാല്ല്യാസുഃ
പാല്ല്യാഃ പാല്ല്യാസ്തം പാല്ല്യാസ്ത
പാല്ല്യാസം പാല്ല്യാസ്വ പാല്ല്യാസ്മ


പാലയിഷീഷ്ട പാലയിഷീയാസ്താം പാലയിഷീരൻ
പാലയിഷീഷ്ഠാഃ പാലയിഷീയാസ്ഥാം പാലയിഷീദ്ധ്വം
പാലയിഷീഢ്വം
പാലയിഷീയ പാലയിഷീവഹി പാലയിഷീമഹി

ലിൾ

പാലയാഞ്ചകാര പാലയാഞ്ചക്രതുഃ പാലയാഞ്ചക്രുഃ
പാലയാഞ്ചകൎത്ഥ പാലയാഞ്ചക്രഥുഃ പാലയാഞ്ചക്ര
പാലയാഞ്ചകാര
പാലയാഞ്ചകര
പാലയാഞ്ചകൃവ പാലയാഞ്ചകൃമ

I 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/105&oldid=178565" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്