താൾ:Charaka samhitha (Nithana sthanam) 1916.pdf/85

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

പി ച വ്രണാനാം ദുഷ്ടിരസംരോഹണഞ്ചേതി. തേഭ്യോനന്തരം കുഷ്ഠാനി ജായന്തേ.

  തേഷാമിദം വേദവാവർണ്ണ സംസ്ഥാനപ്രഭാവനാമവിശേഷവിജ്ഞാനം.തദ്യഥാ-രൂക്ഷാണ പരുഷാണി വിഷമവിസ്രതാനി ഖരപയ്യന്താനി തനൂദ്വൃത്തബഹിസ്തനൂനി  സുപ്തസുപ്താനി ഹ്രഷി തലോമാമ്പിതാനി  നിസ്തോദബഹുലാനി അല്പക
 ണ്ഡൂദാഹപൂല സീകാന്യാശുഗതിസമുത്ഥാന്യാശുഭേദിനി  ജന്തുമന്തികൃഷ്ണാരുണകപാലവർണ്ണാനി കുപാലകുഷ്ഠാനീതി വിദ്യാൽ
  സ്ഥിതിഃ രൂഢനാമാപി രൂക്ഷത്വം  നിമിത്തേല്പേപി  കോപനം  രോമഹർഷോസൃജഃ കാഷ്ണ്യം കുഷ്ഠലക്ഷണമഗ്രജം ' എന്നു വാഹടാചാർയ്യ*
  മുൻവിവരിച്ച കപാലകുഷ്ഠാദി  ഏഴുതരംകുഷ്ഠങ്ങളുടെയും  വേദന വർണ്ണം ആകൃതി പ്രഭാവം നാമവിശേഷം - അതാതു നാമങ്ങളെക്കോണ്ടു പറയുവാനുളള കാരണം  ഇതുകളേയും വിവരിക്കാം. അതുകളെന്തെല്ലാമെന്നാ,
 
൧ കുപാലകുഷ്ഠം,രൂക്ഷമായും അരുണവർണമായും  പരുഷമായിരിക്കും. വ്രണങ്ങൾ ശരിയായ വൃത്തത്തിലല്ലാതയും  വിസ്താരം കൂടിയുമായിരിക്കും. പറുപറുത്തും കനം കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. ബഹിഭാഗം ഉദ്വൃത്തമായും - പൊന്തിയും തനുവും അത്യന്തം
 തരിപ്പുളളതായും രോമാഞ്ചത്തോടുകൂടിയുമിരിക്കും. കലശലായ കുത്തിനോവുണ്ടാകും. ചൊറിചലും ചുട്ടുനീറലും, ചലവും വെളളവും ഒലിക്കുകയും വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുളളു. ക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഗതികൾ- ഒരു വ്രണത്തിൽ നിന്നും
 മറ്റൊരു വ്രണത്തിലേക്ക് ഉളളിൽ കൂടി  പഴുത്തമാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുമ വേഗത്തിൽ വിളളുകയും  ക്രമിയുണ്ടാവുകയും കറുത്തതോ അരുണവർണ്ണമോ ആയ കലോട്ടിന്റെ നിറം വരികയും ചെയ്താൽ  ഈ  കുഷ്ഠം കുപാലകുഷ്ഠമാണെന്നറിയണം.
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Charaka_samhitha_(Nithana_sthanam)_1916.pdf/85&oldid=157686" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്