താൾ:Charaka samhitha (Nithana sthanam) 1916.pdf/109

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

നിദാനസ്ഥാനം-അദ്ധ്യായം 7

  പൂർവ്വരൂപഞ്ച  തത്ത്വേനസ രാജ്ഞഃ കത്തുമഹതിം 
      ഇതി  ചരകസംഹിതായാം
     നിദാനസ്ഥാനേ

ശോഷനിദാനം

  നാമ  ഷഷ്ടോദ്ധ്യാ   യഃ


  അദ്ധ്യായം7   ഉന്മാദനിദാനം
 അഥാത ഉന്മാദനിദാനം  വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ
  ഇതി   ഹ സ്മാഹ ഭഗവാനാത്രേയഃ

ഇഹ ഖലു പഞ്ച ഉന്മാദാ ഭവന്തി. തദ്യഥാ - വാതപിത്തക


  സമൂത്ഥാനം സ്വരുപം പുർവ്വരുപം ഇതുകളെ വ്യക്തമായി  ആരറിയുന്നുവോ അവൻ രാജർഹനായ വൈദ്യനായിത്തീരും 
  ഇതി ചരകസംഹിതാവ്യാഖ്യാനേ
   വാചസ്പത്യേ
 നിദാനസ്ഥാനേ

ഷഷ്ടോദ്ധ്യായഃ *

  അദ്ധ്യായം  7

ഇനി ഉന്മാദനിദാമെന്ന അദ്ധ്യായത്തെപറ്റി പറയാം

 ഇതേവരെ പറഞ്ഞതുകളല്ലാം ശാരീരപ്രധാനങ്ങളായ ര്ോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്  ഇനിമേൽ വിവരിക്കുന്നതായ ഉന്മാദവും അപസ്മാരവും മനോദോഷപ്രധാനങ്ങളായ മനസ്സിനെ തകരാറിലാക്കുന്നവയുമാണ്

1. ഉന്മാദം ഭ്രാന്ത് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അഞ്ചുപ്രകാരമാവുന്നു. വാതജം, പിത്തജം, കഫജം എന്നിങ്ങനെ ത്രി ദോഷകോപംനിമിത്തം നാലുതരം. ആഗന്തുജമായ ഹേ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Charaka_samhitha_(Nithana_sthanam)_1916.pdf/109&oldid=157635" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്