താൾ:Charaka samhitha (Indriya sthanam) 1917.pdf/9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

വിഷയാനുക്ര മിണക. ഇന്ദ്രിയ സ്ഥാനം വിഷയം. ഭാഗം. വിഷയം. ഭാഗം.

        അദ്ധ്യായം 1.                       അദ്ധ്യായം 2.

വർണ്ണസ്വരീയം 1-11 പുഷ്പിതാ 11-16 ആയുഃപ്രമാണവിശേഷത്തെ അ മരണപൂർവ്വരൂപമായ അരിഷ്ടത്തി റിയ്യുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വൈ ന്റെ സ്വഭാവം 11 ദ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ അരിഷ്ഠംകൂടാതെ മരണമോ അരി വർണ്ണസ്വരാദിഭാവങ്ങൾ 1 ഷ്ടംകണ്ടാൽ മരിക്കാതിരിക്കുക പരീക്ഷ്യഭാവസ്വഭാവം 2 യോ സംഭവിക്കുകയില്ല 12 ജാത്യാഭാവവിശേഷങ്ങൾ 3 പുഷ്പിതലക്ഷണം 13 വികൃതിവർണ്ണസ്വഭാവം ശരീരഗന്ധലക്ഷണം 14 ലക്ഷ്യനിമിത്തവികൃതിസ്വഭാവം 4 ശരീരരസജ്ഞാനസ്വഭാവം 15 നിമിത്താനുരൂപ വിരസാതീരസലക്ഷണം 16 ഇന്ദ്രിയസ്ഥാനോദ്ദേശം അദ്ധ്യായവിവരണം വർണ്ണാധികാരം പ്രകൃതിവർണ്ണസ്വ ഭാവം 5 വികൃതിവർണ്ണസ്വഭാവം അദ്ധ്യായം 3. വർണ്ണഭേദംകൊണ്ട് അറിയേണ്ടതാ പരിമർശനീയം 17-22 യ അരിഷ്ടം 6 ശരീരം തൊട്ടുനോക്കി ലക്ഷണ വർണ്ണസ്വഭാവം പോലെ അറിയാ മറിയേണ്ടും സ്വഭാവം 17 വുന്ന മററുഭാവങ്ങൾ നാടിപിടിച്ചുനോക്കുന്നസമയം സ്വരാധികാരം പ്രകൃതിസ്വരാ 7 അറിയേണ്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ " വികൃതിസ്വരം 8 ഉച്ഛ്വാസാദിവികാരലക്ഷണം 19 സ്വരഭേദംകൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കേശലോമലക്ഷണം 21 അരിഷ്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം സിരാപ്രാമുർഭാവലക്ഷണം മരണലക്ഷണവർണ്ണസ്ഥിതികളും നഖവികാരലക്ഷണം 22 അതിൽ ഓരോന്നുകൊണ്ടും നി അംഗുലീലക്ഷണം ർണ്ണയിക്കാവുന്ന മരണകാലവും 9 അദ്ധ്യയവിവരണം മരണസാമീപ്യത്തിൽ സംഭവി ക്കുന്ന സ്വരവികാരവും അതു അദ്ധ്യായം 4. കൊണ്ടു നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന മ ഇന്ദ്രിയാനീകം 23-29 രണകാലവും 10 ഇന്ദിയങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചറിയേ

അദ്ധ്യയവിവരണം 11 ണ്ടും സ്വഭാവം 23


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Charaka_samhitha_(Indriya_sthanam)_1917.pdf/9&oldid=157625" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്